Paspoort en identiteitskaart

Soms is het nodig dat organisaties de identiteit van mensen vaststellen. Bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. Of omdat het wettelijk verplicht is. Iemands identiteit vaststellen kan op verschillende manieren. Daarbij kan het paspoort of de identiteitskaart van die persoon nodig zijn, maar dat hoeft niet altijd. Op welke manier het wanneer mag, hangt af van de wet die geldt en van de noodzaak.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Er zijn strenge regels voor wat organisaties met het identiteitsbewijs van mensen mogen doen, zoals hun paspoort of identiteitskaart. Want een identiteitsbewijs bevat verschillende gegevens waarmee organisaties extra voorzichtig moeten zijn. Anders ontstaan er privacyrisico’s. Organisaties mogen in ieder geval niet zomaar een kopie, scan of foto vragen of maken van iemands identiteitsbewijs.

Snelle antwoorden

Mag mijn bank een kopie ID maken of vragen?

Ja, dat mag. Uw bank moet als u klant wordt uw identiteitsbewijs (ID) controleren om te kijken of u wel echt bent wie u zegt te zijn (identificatie). En soms moet dit opnieuw als u al klant bent (heridentificatie). Uw bank mag daarbij een kopie ID maken of vragen om te bewijzen dat uw identiteit is gecontroleerd.

U mag geen gegevens afschermen

U mag zelf geen gegevens afschermen op de kopie ID. En ook geen watermerk aanbrengen. Want anders kan de bank de echtheid van uw ID niet controleren. Uw bank kan na de (her)identificatie wel gegevens afschermen op de kopie ID of een watermerk erin aanbrengen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Meer informatie

Lees de uitgebreide uitleg: Identificatie bij uw bank.

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.