Privacyrechten AVG

Mensen hebben een aantal rechten als organisaties hun persoonsgegevens verwerken. Dat staat in de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We noemen dit privacyrechten. Deze rechten zijn bedoeld om mensen controle te laten houden over hun persoonsgegevens. Mensen hebben bijvoorbeeld het recht om te weten wat een organisatie met hun gegevens doet. En ze kunnen organisaties onder meer vragen om inzage in hun gegevens en om hun gegevens te corrigeren of wissen.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Bij dit onderwerp is uitleg te vinden over de verschillende privacyrechten. Ook staat hier hoe mensen hun privacyrechten kunnen uitoefenen. Organisaties vinden hier informatie over wat zij moeten doen als zij een verzoek ontvangen, zoals een inzageverzoek.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Basis AVG

AVG algemeen

Sinds 25 mei 2018 is in de hele EU dezelfde privacywetgeving van toepassing. De belangrijkste privacywet is de AVG. Hoe zit deze wet in elkaar?
Ga naar onderwerp