Recht op beperking van de verwerking

Mensen hebben het recht om organisaties te vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van hun persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als zij een organisatie hebben gevraagd om hun gegevens te wijzigen, maar de organisatie dit verzoek nog moet beoordelen. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.

Op deze pagina

Wanneer beperking van de verwerking mogelijk is

Iemand kan om beperking van de verwerking vragen in de volgende situaties:

  • de persoonsgegevens zijn mogelijk onjuist (kloppen niet);
  • de verwerking van de gegevens is onrechtmatig;
  • de gegevens zijn niet meer nodig;
  • diegene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Gegevens zijn mogelijk onjuist

Heeft iemand aangegeven dat een organisatie onjuiste gegevens van deze persoon gebruikt? En de organisatie gevraagd deze gegevens te wijzigen? Dan mag de organisatie deze gegevens niet gebruiken zolang de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

Verwerking gegevens is onrechtmatig

Een organisatie mag bepaalde gegevens van iemand niet verwerken volgens de privacyregels. En moet de gegevens dus eigenlijk verwijderen (wissen). Maar diegene wil niet dat de organisatie de gegevens verwijdert. Bijvoorbeeld omdat die de gegevens later nog wil opvragen.

Gegevens zijn niet meer nodig

Een organisatie heeft iemands persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. En moet deze gegevens dus eigenlijk verwijderen. Maar deze persoon wil niet dat de organisatie de gegevens verwijdert, omdat die de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij diegene betrokken is.

Bezwaar gemaakt tegen verwerking gegevens

Maakt iemand bij een organisatie bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens vanwege de specifieke situatie van deze persoon? Dan moet de organisatie stoppen met de gegevens te verwerken. Tenzij de organisatie heel goede redenen heeft om de gegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan de belangen van deze persoon. Zolang nog niet duidelijk is wat zwaarder weegt, mag de organisatie de gegevens niet gebruiken.

Vragen om beperking van de verwerking

Wilt u dat een organisatie de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt? Vraag dit dan schriftelijk aan de organisatie, per e-mail of brief. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief beperking verwerking van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

Reactie op verzoek

De organisatie moet binnen 1 maand een reactie geven op uw verzoek. 

  • Besluit de organisatie om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken? Dan moet de organisatie dit zo snel mogelijk doen. Dat is uiterlijk binnen 1 maand.
  • Weigert de organisatie uw verzoek? Dan moet de organisatie u laten weten waarom. Lees wat u kunt doen als u het niet met de weigering eens bent.
  • Reageert de organisatie niet binnen 1 maand? Lees wat u kunt doen als de organisatie niet reageert.

Andere organisaties informeren

Heeft de organisatie de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt? En heeft de organisatie uw persoonsgegevens het afgelopen jaar aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie aan deze andere organisaties doorgeven dat het gebruik van uw gegevens is beperkt. En dat die andere organisaties het gebruik van uw gegevens dus ook moeten beperken.

Wilt u weten welke organisaties op die manier zijn geïnformeerd? Dan kunt u dat aan de organisatie vragen. De organisatie is verplicht u hierop antwoord te geven.

Voor organisaties: recht op beperking verwerking in de praktijk

Ontvangt u als organisatie een verzoek om beperking van de verwerking? Kijk dan bij Voor organisaties: privacyrechten in de praktijk voor wat u moet doen om volgens de regels met het verzoek om te gaan (o.a. identiteit aanvrager controleren, reactietermijn).