Persoonsgegevens op een paspoort of identiteitskaart

Een paspoort of identiteitskaart bevat verschillende persoonsgegevens. Hier zitten gegevens bij waarmee organisaties extra voorzichtig moeten zijn. Anders ontstaan er privacyrisico’s. Zo is er risico op identiteitsfraude als organisaties kopieën maken van identiteitsbewijzen en die vervolgens slecht beveiligen. Er zijn daarom strenge regels voor wat organisaties met het identiteitsbewijs van mensen mogen doen.

Op deze pagina

Persoonsgegevens op een paspoort of identiteitskaart

Er staan verschillende persoonsgegevens op een paspoort of identiteitskaart. Deze persoonsgegevens staan ook op de (verborgen) chip die in uw paspoort of identiteitskaart is opgenomen. Het enige verschil is dat uw pasfoto op de chip in kleur is en op uw paspoort of identiteitskaart zelf in zwart-wit.

Op de chip van zowel het paspoort als de identiteitskaart staan de volgende gegevens:

  • voornaam of voornamen;
  • achternaam;
  • geboortedatum;
  • geboorteplaats;
  • geslacht;
  • lengte;
  • nationaliteit;
  • burgerservicenummer (BSN);
  • pasfoto;
  • vingerafdrukken.

Vingerafdrukken op chip

Op de chip in het paspoort en in de identiteitskaart staan 2 vingerafdrukken. U bent verplicht uw vingerafdrukken af te staan als u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken af te geven.

Uw gemeente bewaart uw vingerafdrukken tijdelijk in de administratie van reisdocumenten. Heeft u uw aangevraagde paspoort of identiteitskaart opgehaald? Dan verdwijnen uw vingerafdrukken automatisch uit de administratie.

Uw vingerafdruk is een biometrisch persoonsgegeven. En dat is een bijzonder persoonsgegeven als het wordt gebruikt om u te identificeren.

Bijzondere persoonsgegevens op een paspoort of identiteitskaart

Uw vingerafdruk is niet het enige bijzondere persoonsgegeven dat uw paspoort bevat. Ook uw pasfoto is een bijzonder persoonsgegeven als daaruit uw ras/etniciteit of religie af te leiden is.

BSN op een paspoort of identiteitskaart

Op uw paspoort of identiteitskaart staat uw burgerservicenummer (BSN). Dit is geen bijzonder persoonsgegeven, maar wel een gevoelig persoonsgegeven. Criminelen kunnen het BSN misbruiken voor identiteitsfraude.

QR-code met BSN

Heeft u een paspoort of identiteitskaart die is uitgegeven op of na 30 augustus 2021? Dan heeft uw paspoort of identiteitskaart een QR-code waarin uw BSN staat. Deze QR-code staat op de achterkant van uw ID-kaart of op de achterkant van de houderpagina (de pagina met uw pasfoto) van uw paspoort.

Het BSN staat dus niet meer op de voorkant van de ID-kaart of op de voorkant van de houderpagina van het paspoort. Dat betekent dat het BSN niet meer zichtbaar is op een kopie, scan of foto van de voorkant. Het risico op identiteitsfraude is daardoor kleiner.

Omdat de QR-code het BSN bevat, mogen organisaties de QR-code niet zomaar uitlezen. Organisaties mogen het BSN namelijk alleen verwerken als dat in een wet staat.

Uitlezen chip in paspoort of identiteitskaart

Organisaties die een documentlezer hebben, kunnen hiermee de chip in uw paspoort of identiteitskaart uitlezen. Of een organisatie uw persoonsgegevens uit de chip mag uitlezen en opslaan, hangt af van het doel hiervan. Het mag alleen in uitzonderlijke gevallen. Dat is onder meer als het in de wet staat.

Alleen instanties waar u een identiteitsbewijs met een chip kunt aanvragen, zoals uw gemeente, kunnen de vingerafdrukken in de chip in uw paspoort uitlezen. Andere instanties in Nederland en in het buitenland kunnen alleen toegang krijgen tot de vingerafdrukken in de chip als zij hiertoe geautoriseerd zijn door de Nederlandse overheid.