Identiteitsbewijs op reis

Hotels, b&b’s, campings en vakantieparken in binnen- en buitenland vragen vaak naar het identiteitsbewijs van hun gasten. Meestal zijn zij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van het identiteitsbewijs over te nemen. Wat zij precies mogen met het identiteitsbewijs, verschilt per land. In Nederland is een kopie, scan of foto van het identiteitsbewijs maken in ieder geval niet toegestaan.

Op deze pagina

Identiteitsbewijs bij overnachting in Nederland

Overnacht u in Nederland in een hotel, bed & breakfast (b&b) of op een camping of vakantiepark? Dan mag de eigenaar van deze accommodatie (of een medewerker) geen kopie, scan of foto (hierna noemen we dit: kopie) van uw identiteitsbewijs maken, zoals van uw paspoort of identiteitskaart.

De eigenaar of medewerker is wel verplicht om een aantal persoonsgegevens te noteren die op het identiteitsbewijs van de hoofdboeker staan. Dat is degene die de accommodatie heeft geboekt. Meereizende partners, minderjarige kinderen en reisgezelschappen vallen niet onder deze verplichting.

Nachtregister

Volgens het wetboek van Strafrecht moet de eigenaar een nachtregister bijhouden. Hierin stelt de eigenaar de identiteit van elke hoofdboeker vast. De eigenaar moet de volgende persoonsgegevens registreren van de hoofdboeker:

  • naam;
  • woonplaats;
  • type identiteitsbewijs;
  • dag van aankomst en dag van vertrek.

Identiteitsbewijs bij overnachting in het buitenland

Overnacht u in een hotel, bed & breakfast of op een camping of vakantiepark buiten Nederland? Dan kan het per land verschillen of de eigenaar of een medewerker van deze accommodatie een kopie mag maken van uw paspoort of identiteitskaart.

Binnen de EER

In de hele Europese Economische Ruimte (EER) geldt dezelfde privacywet als in Nederland, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En volgens de AVG mag een kopie van iemands identiteitsbewijs alleen als er een noodzaak is. Zo’n noodzaak kan een wettelijke verplichting zijn. Bijvoorbeeld met als doel de openbare orde of veiligheid te bewaken. Daarom kunnen de regels per land verschillen.

Vraagt de eigenaar of een medewerker van de accommodatie om een kopie van uw paspoort of identiteitskaart? Vraag dan waarom dat nodig is. Misschien gaat de eigenaar of medewerker ook akkoord met het noteren van bepaalde gegevens van uw identiteitsbewijs.

Buiten de EER

De AVG geldt niet buiten de EER. Dus mogelijk dat medewerkers van een accommodatie in een land buiten de EER wel een kopie van uw paspoort of identiteitskaart mogen vragen als u daar wilt overnachten.

Kind naar het buitenland

Gaat uw minderjarige kind zonder u naar het buitenland, bijvoorbeeld op vakantie met uw ex-partner? Of met een schoolreis naar het buitenland? Dan moet u hiervoor toestemming geven.

U geeft schriftelijk toestemming. Bijvoorbeeld door een formulier in te vullen en mee te geven. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.

U mag op deze kopie gegevens onleesbaar maken, zoals uw burgerservicenummer (BSN). Dat is belangrijk om fraude met uw identiteitsbewijs te voorkomen. Alleen uw naam en handtekening moeten zichtbaar blijven.

Bij de grensovergang controleert de Koninklijke Marechaussee of de handtekening op het toestemmingsformulier hetzelfde is als de handtekening op de kopie van uw identiteitsbewijs.