Identiteitsbewijs in het onderwijs

Op sommige momenten kan een identiteitsbewijs nodig zijn in het onderwijs. Zo zijn onderwijsinstellingen wettelijk verplicht de identiteit vast te stellen van leerlingen of studenten die zich inschrijven.

Op deze pagina

Identificeren bij inschrijving

Schrijft u zichzelf of uw kind in bij een basisschool, middelbare school, mbo- of hbo-instelling of universiteit? Dan is deze onderwijsinstelling wettelijk verplicht uw identiteit of de identiteit van uw kind vast te stellen.

De onderwijsinstelling moet daarbij een aantal gegevens van u of uw kind registreren, zoals naam, geboortedatum en onderwijsnummer. Het onderwijsnummer is hetzelfde nummer als het burgerservicenummer (BSN).

U moet hiervoor het paspoort of de identiteitskaart van uzelf of uw kind laten zien. Of een bewijs van uitschrijving van een andere onderwijsinstelling.

Identificeren bij eindexamen

Doe je eindexamen middelbare school? Dan moet je je identificeren (legitimeren) als je een staatsexamen of een deelstaatsexamen doet. Bij een gewoon eindexamen op de middelbare school hoeft dit niet.

Vraagt degene die het (deel)staatsexamen afneemt of hierop toezicht houdt jou om je te identificeren? Dan laat je jouw geldige identiteitsbewijs zien. Diegene mag hiervan geen kopie, scan of foto maken.

Identificeren bij toetsen of tentamens

Maak je een toets of tentamen? Dan kan je school of universiteit vragen je te identificeren (legitimeren). De examinator of surveillant bij de toets of het tentamen kan je dan vragen om je studentkaart (ook wel collegekaart of campuskaart genoemd) of identiteitsbewijs (zoals je paspoort of identiteitskaart) te laten zien. Scholen en universiteiten doen dat om fraude te voorkomen.

Toets of tentamen op afstand

Doe je een toets of tentamen niet op locatie, maar op afstand? En is er videosurveillance (proctoring)? Dan is het niet mogelijk om een studentkaart of identiteitsbewijs te laten zien zonder dat hier een kopie (video-opname) van wordt gemaakt. Daarom mag je school of universiteit nooit vragen om je hele identiteitsbewijs te laten zien, zonder dat er gegevens zijn afgeschermd.

Je school of universiteit moet kiezen voor een manier van identificeren die zo min inbreuk maakt op de privacy van studenten. Het tonen van een studentkaart maakt bijvoorbeeld minder inbreuk dan het tonen van een identiteitsbewijs, omdat op een studentkaart minder (gevoelige) gegevens staan dan op een identiteitsbewijs.

Is er echt geen andere mogelijkheid om je te identificeren dan je identiteitsbewijs te laten zien? Bijvoorbeeld omdat je je studentkaart kwijt bent? Dan mag je school of universiteit je alleen vragen om een deels afgeschermd identiteitsbewijs te tonen, waarbij alle niet-noodzakelijke gegevens niet zichtbaar zijn. Dat is in ieder geval je burgerservicenummer (BSN).

De school of universiteit moet vooraf een duidelijke instructie geven aan alle studenten hoe zij zich kunnen identificeren. En als het tonen van een identiteitsbewijs noodzakelijk is, welke gegevens studenten dan mogen afschermen.