Advies wijziging Paspoortwet (ontvlechting identiteitskaart)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een wijziging van de Paspoortwet. Het doel van de wijziging is ontvlechting van de Nederlandse identiteitskaart.

De regels over de Nederlandse identiteitskaart worden uit de Paspoortwet gehaald en ondergebracht in een nieuwe wet. Daarvoor zijn 2 wetsvoorstellen nodig:

  1. wijziging van de Paspoortwet;
  2. een nieuwe wet: de Wet op de Nederlandse identiteitskaart. 

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel voor wijziging van de Paspoortwet.

Download
Wetgevingstoets