Zwarte lijst

Een zwarte lijst is een register van personen waarmee een organisatie geen zaken (meer) wil doen. Zoals winkeldieven, frauderende medewerkers of gasten die overlast veroorzaken. Op een zwarte lijst staan vaak strafrechtelijke gegevens. Een zwarte lijst wordt ook wel een waarschuwingssysteem of signaleringssysteem genoemd.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Organisaties kunnen ervoor kiezen:

Hierbij geldt: hoe groter het bereik van de zwarte lijst, hoe strenger de voorwaarden.

Voorbeelden zwarte lijst

Een supermarkt kan een zwarte lijst aanleggen van klanten en die personen niet meer binnenlaten. De supermarkt gebruikt de zwarte lijst dan alleen zelf en niemand buiten deze supermarkt heeft toegang tot de lijst.

De supermarkt kan de zwarte lijst ook delen met andere supermarkten, zodat zij ook gewaarschuwd worden voor winkeldieven. In dit geval hebben alle supermarkten die zijn aangesloten bij de zwarte lijst toegang tot die zwarte lijst. 

Andere voorbeelden van gedeelde zwarte lijsten zijn:

  • een zwarte lijst van gasten die overlast veroorzaken (hotelbranche);
  • een zwarte lijst van frauderende klanten en medewerkers (financiële instellingen).

Ook bijvoorbeeld winkeliersverenigingen, horecaondernemingen en autoverhuurbedrijven gebruiken zwarte lijsten.

Snelle antwoorden

Moet ik voor een zwarte lijst altijd een vergunning aanvragen?

Nee. U heeft geen vergunning nodig wanneer u de zwarte lijst alleen intern gebruikt. En ook niet als u de zwarte lijst wel deelt, maar er geen strafrechtelijke persoonsgegevens op staan.

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mag ik als winkelier in een WhatsAppgroep foto’s of gegevens van dieven delen met andere winkeliers?

Nee, dat mag niet. Als u gegevens van dieven (zoals foto’s) opslaat en deelt, maakt u gebruik van een zwarte lijst. En dat mag niet zomaar. Bovendien is een WhatsAppgroep niet geschikt om zulke gegevens te delen. Dat komt omdat dit niet voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wat betreft de beveiliging en andere privacywaarborgen.

Zwarte lijst

Een zwarte lijst is een waarschuwingssysteem. Hiermee kunt u collega’s binnen uw organisatie waarschuwen voor bepaalde personen die u niet meer in uw winkel wilt, zoals winkeldieven. U mag alleen een zwarte lijst opstellen en gebruiken als u voldoet aan de voorwaarden voor zwarte lijsten.

Vergunning nodig

U kunt de zwarte lijst ook delen met andere winkeliers. Deelt u daarbij strafrechtelijke gegevens? Dan heeft u een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nodig.

Modelprotocol collectief winkelverbod

Wilt u als winkelier een vergunning aanvragen bij de AP? Dan kunt u zich ook aansluiten bij het modelprotocol collectief winkelverbod van het CCV. U hoeft dan niet zelf een protocol op te stellen. En de procedure bij de AP voor uw vergunning kan sneller doorlopen worden. U moet zich dan natuurlijk wel volledig houden aan alle eisen die in het modelprotocol staan.