Politie en justitie

Politie en justitie verwerken zeer gevoelige persoonsgegevens om criminaliteit te bestrijden. Dit doen zij voor het publieke belang. Zij mogen dit doen zonder de mensen om wie het gaat vooraf hierover te informeren of hiervoor toestemming te vragen. Het is daarom extra belangrijk dat politie en justitie de grondrechten van mensen goed bewaken, waaronder het recht op bescherming van persoonsgegevens. Of dat nu op nationaal of op Europees niveau is.