Politie, bijzondere opsporing en justitie

Politie, bijzondere opsporingsdiensten, buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) en justitie hebben de taak de openbare veiligheid te bewaken en strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Hiervoor hebben zij speciale bevoegdheden. Ook zijn voor deze taak speciale regels nodig.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Daarom geldt voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van die taak niet de AVG, maar de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving.

In Nederland is deze Europese richtlijn geïmplementeerd in:
 

  • de Wet politiegegevens (Wpg);
  • de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).

Snelle antwoorden

Kan ik inzage krijgen in mijn gegevens bij het Terrorist Finance Tracking Program (TFTP)?

Ja, dat kan. In de TFTP-overeenkomst is opgenomen dat u recht heeft op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de TFTP-overeenkomst). Daarnaast heeft u het recht rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens te vragen (artikel 16 van de TFTP-overeenkomst).

Het TFTP is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Op grond hiervan hebben de VS toegang tot Europese bankgegevens. De Amerikaanse autoriteiten mogen deze gegevens gebruiken om terroristische activiteiten te voorkomen en bestrijden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is tussenpersoon bij TFTP-verzoeken. Wilt u een inzage- of rectificatieverzoek doen? Neem dan contact op met de AP. De AP stuurt u dan de benodigde stukken toe voor uw verzoek.

Let op: u kunt alleen een TFTP-verzoek indienen als u EU-onderdaan bent of permanent in een van de EU-lidstaten woont.

De AP stuurt uw verzoek door naar de betreffende instantie in de VS. En houdt u vervolgens op de hoogte van de voortgang. Let op: de reactie op uw verzoek kan zeer beperkt zijn, gezien de aard van het TFTP.

U vindt meer informatie onder Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) op de website van the U.S. Department of the Treasury.