Gebruik van persoonsgegevens door justitie

De rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie (OM) en sommige onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben als taak strafbare feiten op te sporen, te vervolgen en af te doen. Daarvoor verzamelen en gebruiken zij allerlei persoonsgegevens. Ook verwerken zij persoonsgegevens om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te kunnen afgeven. Dat zij persoonsgegevens verwerken, betekent dat zij zich moeten houden aan privacywetgeving.

Op deze pagina

Wjsg en AVG

Voor de bescherming van persoonsgegevens bij justitie is er een speciale wet: de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Daarnaast geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als justitie persoonsgegevens verwerkt die geen justitiële of strafvorderlijke gegevens zijn. Zie verder: Privacywetgeving voor justitie.

Rechterlijke macht

De inhoud van het werk van de rechter valt niet onder het toezicht van de AP. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht gewaarborgd. Dit geldt voor rechterlijke taken, zoals de rechterlijke besluitvorming.

Andere verwerkingen van persoonsgegevens door rechtsprekende instanties vallen wel onder het toezicht van de AP. Bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens voor de personeelsadministratie.

Openbaar ministerie

De Wjsg is van toepassing wanneer het OM:

  • strafvorderlijke gegevens verwerkt vanwege een strafrechtelijke procedure;
  • justitiële gegevens verwerkt over iemands antecedenten;
  • strafvorderlijke gegevens deelt met het ministerie van Justitie & Veiligheid voor de beoordeling van een VOG-aanvraag;
  • gegevens verwerkt over het uitvoeren van strafrechtelijke beslissingen.

Delen van gegevens door OM

Het OM kan strafvorderlijke gegevens delen met samenwerkingsverbanden en andere organisaties buiten het OM voor doelen die buiten de strafrechtspleging liggen. Bijvoorbeeld wanneer het OM gegevens verstrekt aan de KNVB, Slachtofferhulp of journalisten. 

In de Aanwijzing wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens is vastgelegd wanneer het OM gegevens mag delen en met wie.

De partijen die deze gegevens ontvangen en verder verwerken, moeten zich houden aan de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). In de UAVG staat een uitzondering op het verwerkingsverbod voor strafrechtelijke gegevens. Deze uitzondering geldt voor organisaties die strafrechtelijke gegevens ontvangen op basis van de Wjsg.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Verschillende onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid verwerken gegevens over het uitvoeren van strafrechtelijke beslissingen. Zoals een gevangenisstraf of tbs. Hiervoor geldt de Wjsg.