Besluit invordering dwangsom Nationale Politie

Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om een bedrag van 40.000 euro in te vorderen bij de Nationale Politie, omdat die niet geheel heeft voldaan aan de door de AP opgelegde last onder dwangsom. 

De AP legde de Nationale Politie een last onder dwangsom op om binnen 6 maanden een controle in te voeren op wie bepaalde gegevens gebruikt of inziet in N.SIS II. Dit is het systeem waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd.

De Nationale Politie heeft de beveiliging op dit punt niet binnen de termijn aangescherpt. Daarom heeft de AP een dwangsom van 40.000 euro ingevorderd.

Lees meer: Nationale Politie moet politiegegevens beter beschermen

Download
Last onder dwangsom