Wpg-audit: Onderzoek aanlevering auditrapporten

Boa-werkgevers, zoals gemeenten, waren verplicht om in 2021 voor de eerste keer een externe Wpg-audit te laten uitvoeren en de resultaten daarvan aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te sturen.

Het toesturen van het rapport over de Wpg-audit is als verplichting opgenomen in de wet om de AP in staat te stellen effectief toezicht te houden. Deze onderzoeksrapportage van de AP geeft inzicht in de aanlevering van de rapporten door boa-werkgevers.

Lees meer: Veel boa-werkgevers voldoen niet aan verplichte Wpg-audit.

Download
Onderzoek