Europol, Eurojust en EOM

Europol, Eurojust en het Europees Openbaar Ministerie (EOM) hebben als taak om ernstige vormen van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad in de Europese Unie (EU) te bestrijden. Zoals terrorisme, drugshandel, mensenhandel, fraude en cybercrime.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Europol en Eurojust hebben geen uitvoerende taken, maar ondersteunen het werk van politie en justitie in de EU-lidstaten. Europol en Eurojust verzamelen en analyseren daarbij grote hoeveelheden informatie, vaak van persoonlijke aard, over verdachten, veroordeelden, getuigen en slachtoffers van misdaad. Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht.

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is een onafhankelijk orgaan van de EU dat bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting (zoals fraude, corruptie en ernstige grensoverschrijdende btw-fraude) te onderzoeken, te vervolgen en voor het gerecht te brengen. Hierbij verwerkt het EOM persoonsgegevens. Ook op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht.