Boete Belastingdienst voor zwarte lijst FSV

Thema's:
Uitkering en sociale zekerheid
Zwarte lijst
Inkomen en kredietwaardigheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de Belastingdienst een boete op van 3,7 miljoen euro. De Belastingdienst krijgt deze boete vanwege de jarenlange illegale verwerking van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dat was een zwarte lijst waarop de Belastingdienst signalen van fraude bijhield. Met vaak grote gevolgen voor mensen die onterecht op de lijst stonden.

De AP constateerde tijdens onderzoek naar FSV een lange lijst aan overtredingen van de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo had de Belastingdienst geen wettelijke basis (grondslag) voor het verwerken van de persoonsgegevens op de lijst. Zonder zo’n AVG-grondslag is het verwerken van persoonsgegevens verboden.

Ook klopten de persoonsgegevens vaak niet. Hierdoor stonden mensen onterecht als mogelijke fraudeur geregistreerd. Verder was de beveiliging van de lijst niet op orde. En werd de interne privacytoezichthouder van de Belastingdienst niet op tijd betrokken bij de opzet van de lijst.

Levens overhoop

Deze boete is de hoogste die de AP ooit oplegde. Dat is vanwege de ernst van de overtredingen, de gevolgen voor grote aantallen mensen en het feit dat de overtredingen zo lang voortduurden.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen: "De Belastingdienst heeft met FSV de rechten van de 270.000 mensen die op die lijst stonden op ongekende wijze geschonden. Ruim 6 jaar lang. Mensen werden vaak onterecht als fraudeur bestempeld, met vreselijke gevolgen. Stond je in FSV, dan kregen sommigen geen betalingsregeling of kwam je niet in aanmerking voor schuldsanering. De Belastingdienst heeft met FSV levens overhoop gehaald."

Discriminatie bij FSV

Uit eigen onderzoek van de Belastingdienst bleek bovendien dat medewerkers de instructie kregen om het risico op fraude mede te baseren op zaken als nationaliteit en uiterlijk van mensen.

Wolfsen: "Had je een Turkse, Marokkaanse of Oost-Europese nationaliteit? Dan werd je zonder goede reden vanwege die nationaliteit nader onderzocht. Deze discriminatie is onacceptabel. Ook noemde de Belastingdienst bijvoorbeeld giften aan moskeeën en hoge medicijnkosten van mensen met Oost-Europees klinkende achternamen bij voorbaat als risicofactor voor fraude."

Vaker de fout in

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete woog de AP ook mee dat de Belastingdienst al vaker ernstige overtredingen van de AVG beging:

Wolfsen: "De Belastingdienst is meerdere keren in de fout gegaan. Terwijl juist de Belastingdienst een zeer grote verantwoordelijkheid heeft tegenover de mensen in Nederland. Die zijn immers van de Belastingdienst afhankelijk. Je kunt niet besluiten om je toeslagen maar ergens anders aan te vragen of je belastingaangifte ergens anders te doen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst zorgvuldig met hun gegevens omgaat. In de zaak-FSV bleek dat dus ook weer niet het geval."

Overtredingen Belastingdienst FSV

De boete van 3,7 miljoen euro is gebaseerd op meerdere boetes voor in totaal 6 overtredingen:

  • De Belastingdienst had geen wettelijke basis (grondslag) voor de verwerking van persoonsgegevens in FSV: 1 miljoen euro boete.
  • Het doel van FSV was niet vooraf specifiek omschreven: 750.000 euro boete.
  • FSV bevatte onjuiste en niet-geactualiseerde gegevens: 750.000 euro boete.
  • Signalen werden veel te lang bewaard: 250.000 euro boete.
  • De beveiliging van FSV was onvoldoende: 500.000 euro boete.
  • De Belastingdienst heeft de FG (de interne privacytoezichthouder) pas na ruim een jaar om advies gevraagd bij de beoordeling over de risico’s van FSV: 450.000 euro boete.

De Belastingdienst heeft FSV in februari 2020 uitgeschakeld.

Hoe nu verder?

De Belastingdienst kan nog bezwaar maken tegen de boete van de AP.

""

Publicaties

Lees ook

Bekijk alle actualiteit