Handreiking cross-sectorale zwarte lijsten

Thema:

In deze handreiking staat een overzicht van de belangrijkste normen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waaraan cross-sectorale zwarte lijsten minimaal moeten voldoen.

Voor het delen van een zwarte lijst met andere sectoren (cross-sectorale zwarte lijst) zijn de regels nog strenger dan voor het delen van een zwarte lijst binnen de eigen sector. Een cross-sectorale zwarte lijst is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Download
Handreiking