Advies Verzamelwet EZK 20..

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor de Verzamelwet EZK 20..

Een van de doelen van de Verzamelwet EZK 20.. is een wettelijke grondslag te creëren voor de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een register bij te houden om van misbruik van subsidies te voorkomen.

De AP heeft een aantal opmerkingen bij het concept voor de Verzamelwet EZK 20.. Die gaan over het doel van en de criteria voor opneming in het register, de bewaartermijn en de toegang tot het register.

Download
Wetgevingsadvies