Inkomen en kredietwaardigheid

In sommige situaties willen organisaties weten of u uw rekeningen kunt betalen voordat zij een overeenkomst met u aangaan. Bijvoorbeeld als u een woning wilt huren of een lening wilt afsluiten. Zij kunnen dan om gegevens over uw inkomen vragen. Of uw kredietwaardigheid toetsen (kredietcheck). 

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Omdat gegevens over uw inkomen gevoelige persoonsgegevens zijn, moeten organisaties hier zorgvuldig mee omgaan.

Inkomensgegevens opvragen

U kunt bijvoorbeeld verplicht zijn uw inkomensgegevens door te geven aan:

  • de woningcorporatie of makelaar als u een woning wilt huren;
  • uw verhuurder als u bezwaar wilt maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging;
  • de gemeente als u in aanmerking wilt komen voor kwijtschelding van gemeentebelastingen.

Hierover leest u meer bij: Gegevens over uw inkomen opvragen.

Kredietcheck

Wilt u een lening of een hypotheek afsluiten, iets op afbetaling kopen of een gsm-abonnement of energiecontract afsluiten? Dan kan het bedrijf waarbij u dat wilt doen eerst een kredietcheck doen. Dat betekent dat het bedrijf controleert of u uw rekeningen kunt betalen.

Uit de kredietcheck kan bijvoorbeeld naar voren komen dat u een betalingsachterstand heeft bij een ander bedrijf. Het bedrijf kan u dan als klant weigeren. Of om een voorschot vragen.

Hierover leest u meer bij: Uw kredietwaardigheid toetsen (kredietcheck).

Snelle antwoorden

Mag mijn werkgever mijn personeelsgegevens doorgeven aan een gerechtsdeurwaarder?

Ja. Heeft de rechter bepaald dat beslag wordt gelegd op uw loon? Dan is uw werkgever verplicht om bepaalde gegevens van u aan een gerechtsdeurwaarder te verstrekken.

Vraagt een gerechtsdeurwaarder om informatie? Dan kan uw werkgever vragen naar het rolnummer en de datum van het vonnis (van het loonbeslag) voordat uw werkgever de gevraagde informatie geeft.

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.