Advies wijziging Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden (CAK)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden.

Het doel van de wijziging is tijdelijk mogelijk te maken dat het CAK signalen over betalingsachterstanden bij de eigen bijdrage voor de Wmo en de Wlz doorgeeft aan de gemeente, die vervolgens uit eigen beweging schuldhulp kan aanbieden. Daarnaast breidt het concept een lopend experiment met hypotheekachterstanden uit met een aantal gemeenten en een hypotheekverstrekker.

De AP heeft een aantal opmerkingen over de wijziging van de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden.

Download
Wetgevingstoets