Boete voor BKR vanwege kosten bij inzage persoonsgegevens

Thema's:
Inkomen en kredietwaardigheid
Privacyrechten AVG

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) mag geen geld vragen aan mensen die digitaal hun persoonsgegevens willen inzien. En wanneer mensen per post inzage in hun persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk zijn. BKR wierp te hoge drempels op voor inzage. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) BKR een boete opgelegd van 830.000 euro.

De AP kreeg klachten over de drempels die BKR opwierp wanneer mensen hun persoonsgegevens wilden inzien. Dit was voor de AP aanleiding om onderzoek te doen.

Inzage persoonsgegevens kredietregistraties

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: "Inzage in persoonsgegevens over kredietregistraties is heel belangrijk. Een negatieve kredietregistratie kan gevolgen hebben voor het krijgen van een lening of hypotheek. Het is dus belangrijk om makkelijk en snel te kunnen nagaan welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en of dit op een goede manier gebeurt." 

Wat was er aan de hand?

BKR vroeg vanaf mei 2018 een vergoeding voor het digitaal opvragen van persoonsgegevens. Ook konden mensen maar 1 keer per jaar (per post) zonder kosten hun gegevens inzien. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. Daarom is een boete opgelegd van 830.000 euro.

BKR heeft na het onderzoek van de AP de werkwijze aangepast. Sinds april 2019 kunnen mensen gratis hun gegevens bij BKR digitaal inzien. Ook heeft BKR vanaf maart 2019 het aantal keer aangepast dat mensen per post hun persoonsgegevens kunnen inzien.

Hoe nu verder?

BKR is in deze zaak in beroep gegaan bij de rechter. Hierdoor is het besluit van de AP over de op te leggen boete nog niet definitief.

""

Publicaties