Samenvatting aandachtspunten Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In dit document staat de samenvatting van de aandachtspunten voor gemeenten en hulpverleners om aan de privacywetgeving te voldoen bij schuldhulpverlening. 

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn.

Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking schuldhulpverlening opgesteld met aandachtspunten waar u als gemeente of hulpverlener rekening mee moet houden. Dit is de samenvatting van deze aandachtspunten.

Download
Handreiking