AP adviseert over betere hulp aan mensen met ernstige schulden

Thema's:
Gemeenten
Inkomen en kredietwaardigheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gemeenten en de energiesector geadviseerd over privacyvriendelijke manieren om hulp te bieden aan mensen met ernstige schulden. Zodat zij beter in staat zijn om die mensen tijdig te helpen. Betrokken ministeries gaan intussen de relevante wet- en regelgeving verduidelijken.

Gemeenten zijn in bepaalde gevallen verplicht om hulp te bieden aan mensen met ernstige schulden. Bijvoorbeeld als een gemeente van een energieleverancier hoort dat iemand langere tijd de rekening niet betaalt.

Maar volgens gemeenten en energieleveranciers maakt de nationale wet- en regelgeving voor schuldhulpverlening onvoldoende duidelijk welke gegevens van mensen zij hiervoor met elkaar mogen uitwisselen, en hoe vaak. Gemeenten hebben daardoor moeite om mensen met ernstige schulden tijdig de hulp te bieden die zij nodig hebben. 

AP brengt partijen rond de tafel

Om duidelijkheid te helpen verschaffen, heeft de AP de verschillende partijen rond de tafel gebracht. Zodat zij vervolgens zelf aan de slag kunnen. Dit gebeurde op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wat hierbij meespeelt, is de gestegen energieprijs waardoor mensen met ernstige schulden afgesloten dreigen te raken van gas en elektriciteit.

De AP heeft relevante wet- en regelgeving geanalyseerd en aangegeven welke privacywaarborgen er vereist zijn. Het aanbieden van hulp aan mensen met ernstige schulden gebeurt immers op basis van informatie over hun financiële situatie, en dat is zeer persoonlijke informatie.

Concreet willen gemeenten inwoners met ernstige schulden graag vaker dan één keer kunnen benaderen met hulp. Dat zou betekenen dat er ook vaker dan één keer persoonlijke informatie wordt gebruikt.

De AP steunt een ruime uitleg van de huidige wettelijke mogelijkheden maar onderstreept dat die uitleg ook explicieter moet worden vastgelegd. Gemeenten en energieleveranciers vinden dit ook wenselijk.

Ministeries nu aan zet

De verantwoordelijke ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaan hiermee aan de slag door het bestaande beleid te verduidelijken in de wet. 

De AP heeft aangeboden om hierbij op hoofdlijnen mee te kijken. Over de wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) brengt de AP ook formeel een wetgevingsadvies uit.

"De AP laat met dit initiatief zien oog te hebben voor vragen waarmee organisaties soms zitten, zonder de rol van de AP als onafhankelijk toezichthouder uit het oog te verliezen", zegt AP-bestuurder Katja Mur.

Twee vrouwen in gesprek

Lees ook

Bekijk alle actualiteit