Inschrijven bij een uitzendbureau

Schrijft u zich in bij een uitzendbureau? Dan mag het uitzendbureau bepaalde persoonsgegevens aan u vragen. Er zijn ook gegevens die het uitzendbureau niet mag vragen als u zich inschrijft. Op deze pagina leest u wat wel en niet mag. 

Op deze pagina

Kopie ID bij inschrijving bij een uitzendbureau

Schrijft u zich in, dan moet het uitzendbureau uw identiteit vaststellen door uw originele identiteitsbewijs te checken. Vervolgens moet het uitzendbureau een kopie, scan of foto (hierna: kopie) van uw identiteitsbewijs vragen of maken.

BSN afschermen op kopie ID

U mag op de kopie van uw ID uw burgerservicenummer (BSN) afschermen. Het uitzendbureau mag namelijk uw BSN niet registreren als u zich inschrijft.

Bewaren kopie ID

Het uitzendbureau mag de kopie ID maximaal 4 weken bewaren. Daarna moet het uitzendbureau de kopie vernietigen. Dit is geregeld in artikel 7c van de Wet allocatie arbeidskrachten voor intermediairs.

Het uitzendbureau mag de kopie ID niet vernietigen als u in dienst komt van het uitzendbureau. Het uitzendbureau is dan uw werkgever. En daardoor wettelijk verplicht de kopie ID te bewaren zolang u in dienst bent en nog 5 jaar daarna.

Geen BSN bij inschrijving bij een uitzendbureau

Het uitzendbureau mag niet uw BSN vragen als u zich inschrijft. Dat mag pas als u in dienst komt van het uitzendbureau. Dan is het uitzendbureau, als uw werkgever, verplicht om uw BSN te registreren en te gebruiken om loongegevens uit te wisselen met de Belastingdienst. 

Gezondheid bij inschrijving bij een uitzendbureau

Het uitzendbureau mag niet naar uw gezondheid vragen als u zich inschrijft. Bijvoorbeeld of u een ziekte of beperking heeft. Ook mag het uitzendbureau niet vragen naar uw ziekteverzuim in het verleden.

Het uitzendbureau mag als u zich inschrijft wel bij het UWV controleren of u behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Voor deze uitvraag moet het uitzendbureau uw BSN gebruiken.

Na 2 maanden in dienst bij het uitzendbureau

Bent u 2 maanden in dienst bij het uitzendbureau? Dan mag het uitzendbureau, als uw werkgever, vragen of u in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet.