BSN op het werk

Werkgevers zijn verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van hun werknemers te registreren. Dat staat in de Wet op de loonbelasting. Werkgevers gebruiken het BSN vervolgens om loongegevens uit te wisselen met de Belastingdienst. 

Op deze pagina

BSN niet voor andere doelen gebruiken

Uw werkgever mag uw BSN niet voor andere doelen gebruiken dan het uitwisselen van uw gegevens met de Belastingdienst. Uw werkgever mag u bijvoorbeeld niet verplichten uw BSN te gebruiken als inlogcode. Zelfs als u hiervoor toestemming zou geven, mag dit niet.

BSN niet gebruiken zonder noodzaak

Werkt u voor een overheidsorganisatie? Dan mag uw werkgever uw BSN niet zomaar overal voor gebruiken. Hoewel de overheid het BSN mag gebruiken, mag dat alleen als het noodzakelijk is. Uw werkgever mag daarom bijvoorbeeld niet uw BSN vermelden op uw toegangspasje.

Als uw werkgever een toegangscontrole wil uitvoeren, dan kan dat ook op een andere manier. De persoon bij de receptie kan u bijvoorbeeld vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien. Er is dan dus geen noodzaak om uw BSN op uw toegangspasje te zetten.

U bent zzp’er

Huurt een opdrachtgever u als zzp’er in met een overeenkomst van opdracht? En is deze opdrachtgever inhoudingsplichtig? Dan moet deze opdrachtgever sinds 1 januari 2022 in sommige gevallen uw BSN registreren. En moet u uw BSN dus aan de opdrachtgever doorgeven. Uw opdrachtgever is inhoudingsplichtig als deze een loonheffingennummer heeft en aangifte loonheffingen moet doen.

Wel BSN aan opdrachtgever

U moet uw BSN aan uw opdrachtgever doorgeven in deze 2 situaties:

 • U factureert zonder vermelding van btw. Bijvoorbeeld omdat u vrijgesteld bent van btw.
 • U factureert niet.

Uw inhoudingsplichtige opdrachtgever is dan wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst:

 • uw BSN;
 • het bedrag van de uitbetaling;
 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw geboortedatum.

Dit wordt ook wel de Renseigneringsverplichting UBD genoemd.

Geen BSN aan opdrachtgever

U hoeft uw BSN niet aan de opdrachtgever te verstrekken in deze 2 situaties:

 • U factureert met vermelding van btw.
 • Uw opdrachtgever is niet inhoudingsplichtig.

Uw opdrachtgever heeft dan geen renseigneringsverplichting. En heeft uw BSN dus niet nodig. Uw opdrachtgever is dan wel verplicht op verzoek van de Belastingdienst deze gegevens te verstrekken:

 • gegevens over de betaling;
 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw geboortedatum.

U bent uitzendkracht, gedetacheerde of payroller

Bent u als werknemer in dienst van uw werkgever (de uitlener of onderaannemer), maar doet u werk bij een andere werkgever (de inlener of aannemer)? Bijvoorbeeld als uitzendkracht, gedetacheerde of payroller? Dan mag uw werkgever uw BSN verstrekken aan de inlener of aannemer. Die kan daarmee een beroep doen op matiging van de inleners- of ketenaansprakelijkheid. Dit is geregeld in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN.