BSN op digitale (verkoop)platforms

Verkoopt u als particulier spullen of diensten via een digitaal platform, zoals een verkoopsite of online marktplaats? Dan moet dit digitale platform soms gegevens bij u opvragen, waaronder uw burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens moet het platform doorgeven aan de Belastingdienst. Zo kan de Belastingdienst uw aangifte voor de inkomstenbelasting controleren.

Op deze pagina

In deze situaties geldt dit voor u

Het digitale platform is verplicht uw gegevens door te geven aan de Belastingdienst als u:

  • voor meer dan 2000 euro per jaar op het platform goederen (spullen en producten) verkoopt of meer dan 30 transacties per jaar verricht op het platform;
  • persoonlijke diensten verleent (zoals schoonmaakhulp of huiswerkbegeleiding);
  • onroerend goed verhuurt (zoals een woning of een garage);    
  • transportmiddelen verhuurt (zoals een aanhangwagen).

Op de website van de Belastingdienst vindt u een checklist voor verkopers. Hiermee ziet u wanneer het digitale platform uw gegevens deelt met de Belastingdienst.

Deze gegevens vraagt het digitale platform

Het digitale platform moet u eerst goed informeren waarvoor het platform uw gegevens nodig heeft. Heeft het digitale platform uw gegevens nodig, dan vraagt het platform altijd uw BSN. Daarnaast kan het platform aanvullende gegevens aan u vragen, zoals uw naam, adres en geboortedatum.

Kopie identiteitsbewijs

Het digitale platform kan ook vragen om een (onbewerkte) kopie van uw identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of identiteitskaart. Het platform gebruikt de kopie om uw gegevens te controleren. 

Deze gegevens gaan naar de Belastingdienst

Naast de gegevens die het digitale platform bij u heeft opgevraagd, geeft het digitale platform aan de Belastingdienst door:

  • wat uw omzet in een bepaald jaar was;
  • hoeveel transacties u in dat jaar deed.

Zo bewaart het online platform uw gegevens

Het digitale platform moet uw gegevens 7 jaar bewaren. Het platform moet ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard. 

Vraagt het platform om een kopie van uw identiteitsbewijs? Dan moet het platform de kopie beveiligen tegen misbruik. Bijvoorbeeld door:

  • gegevens die niet noodzakelijk zijn, weg te halen;
  • een watermerk te plaatsen.

Niet gebruiken voor een ander doel

Het platform mag uw gegevens niet zomaar voor een ander doel gebruiken.

Waarom dit verplicht is

De verplichting voor digitale platforms om gegevens van verkopers te delen met de Belastingdienst, volgt uit Europese belastingwetgeving. Het gaat om de EU-richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7).

In Nederland is DAC7 geïmplementeerd in: