BSN bij de overheid

Overheidsorganisaties mogen uw burgerservicenummer (BSN) gebruiken om hun taken uit te voeren. Mits uw BSN hierbij noodzakelijk is. Dat is onder meer zo als u een concrete vraag heeft over uw persoonlijke situatie. Maar vraagt u bijvoorbeeld in een telefoongesprek met uw gemeente alleen om algemene informatie? Dan is het niet nodig dat de gemeente naar uw BSN vraagt.

Op deze pagina

Organisaties met overheidstaken

Er zijn ook organisaties die een overheidstaak uitvoeren namens een ministerie. Deze organisaties mogen uw BSN gebruiken om die specifieke taak uit te voeren. Bijvoorbeeld het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Register overheidsorganisaties

Soms is het niet direct duidelijk of een organisatie bij de overheid hoort. Twijfelt u? Op Overheid.nl vindt u het Register van Overheidsorganisaties. Staat de organisatie hiertussen? Dan is het een overheidsorganisatie die uw BSN mag gebruiken.

Voorbeelden gebruik BSN door overheid

  • De Belastingdienst mag naar uw BSN vragen als u de Belastingtelefoon belt met een concrete vraag over uw persoonlijke situatie.
  • Stuurt u een brief naar de gemeente met een verzoek of vraag over uw persoonlijke situatie? Dan mag de gemeente u vragen om uw BSN in de brief te vermelden. Heeft u een algemene vraag aan de gemeente, bijvoorbeeld over afval? Dan hoeft u uw BSN niet te vermelden.

BSN doorgeven aan overheid

Soms moeten organisaties die niet bij de overheid horen, uw BSN doorgeven aan de overheid. Dat mag als dat in een wet staat. Zij mogen uw BSN dan eerst aan u vragen. Voorbeelden zijn:

Huurtoeslag

Huurt u een woning? En wilt u huurtoeslag aanvragen? Dan moet u uw BSN aan uw verhuurder doorgeven. Uw verhuurder geeft informatie door aan de Belastingdienst, zoals de huurprijs van uw woning.

Uw verhuurder moet daarbij uw BSN vermelden. Dit is wettelijk bepaald. De Belastingdienst kan zo controleren of u recht heeft op huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar een geregistreerd kinderdagverblijf? En wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Dan moet u uw BSN en het BSN van uw kind doorgeven aan het kinderdagverblijf.

Vervolgens controleert de Belastingdienst elk jaar of de kinderopvangtoeslag die u heeft gekregen klopt met het aantal uur kinderopvang dat u daadwerkelijk heeft gebruikt. 

Juridische bijstand

Krijgt u hulp van een vrijwilligersorganisatie? Bijvoorbeeld juridische bijstand? Dan mag deze organisatie uw BSN verwerken als dat noodzakelijk is.

Bijvoorbeeld als de organisatie namens u (in de vorm van een volmacht) uw belastingaangifte doet of een bezwaarschrift indient bij de gemeente. Daarvoor is uw BSN nodig. De organisatie mag dan voor dit specifieke doel uw BSN aan u vragen.