BSN in de zorg

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Zorgaanbieders zijn bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen, apotheken en ziekenhuizen. 

Op deze pagina

Wettelijke verplichting

Dat zorgaanbieders het BSN moeten gebruiken, staat in hoofdstuk 2 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Het is dus een wettelijke verplichting.

Doel gebruik BSN in de zorg

Wanneer zorgaanbieders zorg verlenen aan hun patiënten, verwerken zij persoonsgegevens van die patiënten. Met het BSN kunnen de zorgaanbieders die gegevens koppelen aan de juiste patiënt. 

Ook moeten zorgaanbieders het BSN gebruiken als zij gegevens uitwisselen met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. 

Registratie BSN in de zorg

Zorgaanbieders moeten uw BSN vastleggen in hun administratie. Voordat zij uw BSN registreren, moeten zij eerst controleren of u degene bent die bij het BSN hoort. De zorgaanbieder vraagt u daarom uw identiteitsbewijs te laten zien.

Voorbeelden BSN in de zorg

Hier vindt u een aantal voorbeelden van situaties in de zorg waarin uw BSN wel en niet mag worden gebruikt.

BSN mag wel

  • Uw zorgaanbieder mag uw BSN op een (herhaal)recept voor uw medicijnen zetten. Zodat de apotheker zeker weet dat de medicijnen voor u zijn.
  • Uw zorgaanbieder mag uw BSN op een factuur zetten. Zodat uw zorgverzekeraar zeker weet dat de factuur voor uw behandeling is.
  • Uw ziekenhuis mag uw BSN op uw ziekenhuispas, patiëntenkaart of uw polsbandje bij een operatie zetten. Dat mag alleen als dat noodzakelijk is om verwisselingen van identiteit binnen het ziekenhuis tegen te gaan.

BSN mag niet

  • Uw apotheek mag uw BSN niet op uw medicijndoosje zetten. Meer weten? Lees Gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de apotheek op de website van de KNMP.
  • Uw zorgaanbieder mag uw BSN niet vermelden in een schriftelijke oproep of afspraak. Want u mag ervan uitgaan dat die aan u is gericht.
  • Uw zorgverzekeraar mag uw BSN niet op uw verzekeringspas zetten. Want uw zorgaanbieder kan ook met uw identiteitsbewijs controleren of u degene bent die hoort bij het BSN.

Administratiekantoor of medicalfactoringbedrijf

Of u als administratiekantoor of medicalfactoringbedrijf het BSN mag verwerken van de mensen bij wie u rekeningen int, hangt af van uw rol bij de verwerking.  

  • Werkt u geheel zelfstandig? Dan mag u het BSN niet verwerken. U bent dan de verwerkingsverantwoordelijke. Voor u is niet wettelijk bepaald dat u het BSN mag verwerken voor het innen van facturen.
  • Werkt u onder de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder? Dan mag u het BSN wel verwerken. U bent dan de verwerker. U kunt zich beroepen op het recht van de zorgaanbieder om het BSN te verwerken.