BSN in de zorg

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Zorgaanbieders zijn bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen, apotheken en ziekenhuizen. Wanneer zij zorg verlenen aan hun patiënten, verwerken zij persoonsgegevens van die patiënten. Met het BSN kunnen zij die gegevens koppelen aan de juiste patiënt. Ook moeten zorgaanbieders het BSN gebruiken als zij gegevens uitwisselen met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. 

Op deze pagina

Registratie BSN in de zorg

Zorgaanbieders moeten uw BSN vastleggen in hun administratie. Voordat zij uw BSN registreren, moeten zij eerst controleren of u degene bent die bij het BSN hoort. De zorgaanbieder vraagt u daarom uw identiteitsbewijs te laten zien.

Voorbeelden BSN in de zorg

Hier vindt u een aantal voorbeelden van situaties in de zorg waarin uw BSN wel en niet mag worden gebruikt.

BSN mag wel

  • Uw zorgaanbieder mag uw BSN op een (herhaal)recept voor uw medicijnen zetten. Zodat de apotheker zeker weet dat de medicijnen voor u zijn.
  • Uw zorgaanbieder mag uw BSN op een factuur zetten. Zodat uw zorgverzekeraar zeker weet dat de factuur voor uw behandeling is.
  • Uw ziekenhuis mag uw BSN op uw ziekenhuispas, patiëntenkaart of uw polsbandje bij een operatie zetten. Dat mag alleen als dat noodzakelijk is om verwisselingen van identiteit binnen het ziekenhuis tegen te gaan.

BSN mag niet

  • Uw apotheek mag uw BSN niet op uw medicijndoosje zetten. Voor meer informatie, zie: Gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de apotheek op de website van de KNMP.
  • Uw zorgaanbieder mag uw BSN niet vermelden in een schriftelijke oproep of afspraak. Want u mag ervan uitgaan dat die aan u is gericht.
  • Uw zorgverzekeraar mag uw BSN niet op uw verzekeringspas zetten. Want uw zorgaanbieder kan ook met uw identiteitsbewijs controleren of u degene bent die hoort bij het BSN.
    Heeft u een Europese zorgverzekeringspas (European Health Insurance Card, EHIC)? Daar mag uw BSN wel op staan. Dat is op Europees niveau zo bepaald. Verzekeraars drukken de EHIC steeds vaker op de achterkant van uw Nederlandse zorgverzekeringspas af. Uw BSN staat dan toch op uw verzekeringspas.

Administratiekantoor of medicalfactoringbedrijf

Of u als administratiekantoor of medicalfactoringbedrijf het BSN mag verwerken van de mensen bij wie u rekeningen int, hangt af van uw rol bij de verwerking.  

  • Werkt u geheel zelfstandig? Dan mag u het BSN niet verwerken. U bent dan de verwerkingsverantwoordelijke. Voor u is niet wettelijk bepaald dat u het BSN mag verwerken voor het innen van facturen.
  • Werkt u onder de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder? Dan mag u het BSN wel verwerken. U bent dan de verwerker. U kunt zich beroepen op het recht van de zorgaanbieder om het BSN te verwerken.