Werk en uitkering

Het recht op bescherming van persoonsgegevens geldt ook in de arbeidsrelatie. Bovendien zijn werknemers of mensen met een uitkering financieel afhankelijk van hun werkgever of uitkeringsinstantie.

Controle van werknemers

Werkgevers kunnen de behoefte hebben om hun werknemers te controleren. Mag dat?
Ga naar onderwerp

Ondernemingsraad

Rekening houden met privacy op de werkvloer is heel belangrijk. De ondernemingsraad (OR) speelt daarbij een grote rol.
Ga naar onderwerp

Personeelsgegevens

Welke persoonsgegevens van hun werknemers mogen werkgevers registreren en doorgeven binnen en buiten de organisatie?
Ga naar onderwerp

Screening

Screening van sollicitanten en werknemers is alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden toegestaan.
Ga naar onderwerp

Sollicitaties

Tijdens sollicitaties verzamelen werkgevers veel persoonsgegevens van sollicitanten.
Ga naar onderwerp

Uitkering en sociale zekerheid

Om te beoordelen of iemand een uitkering of toeslag kan krijgen, zijn veel persoonsgegevens nodig.
Ga naar onderwerp

Uitzendbureau

Een uitzendbureau moet zich aan dezelfde privacyregels houden als andere werkgevers. Wel gelden speciale regels bij inschrijving.
Ga naar onderwerp

Veilig thuiswerken

Veel mensen werken thuis. Met als risico mindere beveiliging dan op het werk zelf.
Ga naar onderwerp

Zieke werknemers

Er gelden strenge regels voor het vastleggen en delen van informatie over zieke werknemers.
Ga naar onderwerp