AP ziet toe op hersteloperatie UWV na illegale inzet algoritme

Thema's:
Uitkering en sociale zekerheid
Algoritmes, AI en de AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat erop toezien dat het UWV herstelmaatregelen neemt richting een grote groep mensen met een uitkering. Het UWV volgde tot begin dit jaar op illegale wijze het online gedrag van mensen met een WW-uitkering. Het UWV heeft onlangs aan de AP toegezegd de zaak te zullen rechtzetten. Bij de uitvoering hiervan houdt de AP nadrukkelijk de vinger aan de pols.

Concreet betekent dit nu onder meer dat het UWV in 703 gevallen nagaat of mensen ten onrechte zijn gekort op hun uitkering, of dat mensen ten onrechte een boete hebben gekregen. 

Algoritme

De NOS bracht het onrechtmatig handelen van het UWV in juli aan het licht. Uit de mediaberichtgeving bleek toen dat het UWV tot medio februari gegevens van WW-uitkeringsgerechtigden had gebruikt voor een algoritme met de naam Risicoscan Verblijf Buiten Nederland. Het UWV volgde en analyseerde het gedrag van bezoekers van UWV-websites om te zien of zij illegaal in het buitenland verbleven terwijl ze een WW-uitkering ontvingen. Websitebezoekers kregen niet te horen dat zij werden gevolgd. 

Toezeggingen na actie AP

De AP vroeg na deze onthulling om opheldering. Het UWV erkent in overtreding te zijn geweest. De organisatie zal nu de volgende stappen zetten:

  • Iedere WW-uitkeringsgerechtigde informeren van wie onrechtmatig persoonsgegevens zijn gebruikt voor de Risicoscan Verblijf Buiten Nederland.
  • Nagaan of de betreffende WW-uitkeringsgerechtigden schade hebben geleden, en die schade compenseren. 
  • Een plan van aanpak maken voor deze maatregelen en regelmatig aan de AP rapporteren over de voortgang. 

AP houdt vinger aan de pols

AP-bestuurslid Katja Mur: "Mensen zomaar online volgen, mag in Nederland natuurlijk niet. Dat inzicht is er nu hopelijk ook bij het UWV. De AP vertrouwt erop dat het UWV de zaak rechtzet. Zo niet, dan kan dat reden zijn voor verscherpt toezicht of een controlerend onderzoek en handhaving door de AP."

""