Werken via een uitzendbureau

Werkt u via een uitzendbureau? Op deze pagina leest u een aantal voorbeelden van wat het uitzendbureau dan wel en niet met uw persoonsgegevens mag doen. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op vragen die de Autoriteit Persoonsgegevens vaak krijgt over uitzendbureaus.

Op deze pagina

Ziek melden bij het uitzendbureau

Meldt u zich ziek bij het uitzendbureau? Dan mag het uitzendbureau alleen gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met uw werkzaamheden. Bijvoorbeeld:

  • wanneer u weer verwacht op het werk te zijn;
  • of er lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.

Ook kan het uitzendbureau door de arbodienst of bedrijfsarts laten beoordelen wat u nog wel kunt doen. Het uitzendbureau mag niet vragen wat u precies mankeert en wat de oorzaak daarvan is.

Gegevens in uw personeelsdossier

Het uitzendbureau mag gegevens over u opnemen in een personeelsdossier. Hierin bewaart het uitzendbureau alle gegevens die noodzakelijk zijn om de arbeidsovereenkomst met u uit te voeren. Zoals uw contactgegevens, salaris, een kopie van uw identiteitsbewijs en uw BSN.

Het uitzendbureau mag meestal geen gegevens over uw gezondheid, strafrechtelijke gegevens en gegevens over uw ras/etniciteit in uw personeelsdossier opnemen.

Bijzondere persoonsgegevens

Draagt u bijvoorbeeld een hoofddoek? Dat mag het uitzendbureau niet in uw dossier opnemen. Het zegt namelijk iets over uw geloofsovertuiging. En dat is een bijzonder persoonsgegeven. Organisaties mogen bijzondere persoonsgegevens niet gebruiken, tenzij daarvoor een wettelijke uitzondering is. Ook gegevens over uw gezondheid en over uw ras/etniciteit zijn bijzondere persoonsgegevens.

Screening uitzendkracht

Wil het uitzendbureau u (laten) screenen? Dat kan zeer ingrijpend zijn voor uw privacy. Daarom mag het uitzendbureau u alleen screenen als het daarbij aan bepaalde (wettelijke) voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn bedoeld om uw privacy te beschermen.

De belangrijkste voorwaarden voor screening:

  • het uitzendbureau heeft een legitieme reden (gerechtvaardigd belang) voor de screening;
  • de screening is noodzakelijk voor de functie waarin u als uitzendkracht gaat werken;
  • het uitzendbureau informeert u over de screening.

Verder mag het uitzendbureau bij de screening alleen gegevens over u opvragen die van belang zijn voor de functie. En mag uw gezondheid nooit onderwerp van screening zijn. Tenzij een medische keuring wettelijk verplicht is voor de functie.

Voert het uitzendbureau de screening uit voor een opdrachtgever? Dan heeft het uitzendbureau mogelijk een vergunning nodig. Dat staat in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wbpr).

Verplichte screening

Voor sommige functies is screening wettelijk verplicht, bijvoorbeeld in de kinderopvang. Ook hierbij moet het uitzendbureau voldoen aan de voorwaarden voor screening uit de privacywetgeving.

Doorgeven strafrechtelijke gegevens

Uw uitzendbureau kan zelf bepalen of u geschikt bent voor een bepaalde functie voordat u als uitzendkracht bij een opdrachtgever aan het werk gaat. Het is daarom in principe niet nodig dat het uitzendbureau uw strafrechtelijke gegevens aan de opdrachtgever doorgeeft.

Het uitzendbureau mag alleen strafrechtelijke gegevens doorgeven aan de opdrachtgever als dat noodzakelijk is. Bovendien moet het uitzendbureau daarbij eerst nagaan of het doel van het doorgeven van uw strafrechtelijke gegevens in verhouding staat tot de inbreuk op uw privacy. En of er niet een andere manier is om het doel te bereiken, die minder nadelig is voor uw privacy.

Wpbr-vergunning

Wil uw uitzendbureau voor de opdrachtgever een pre-employmentscreening (PES) uitvoeren bij u als (aanstaande) werknemer? Dan moet het uitzendbureau een vergunning hebben op grond van de Wpbr. Met zo’n vergunning mag uw uitzendbureau bij het uitvoeren van een PES strafrechtelijke gegevens verwerken voor iemand anders (de opdrachtgever).

Bewaren gegevens uitzendkracht

Uitzendbureaus moeten zich aan de wet houden bij het bewaren van de gegevens van uitzendkrachten. Er gelden verschillende wettelijke bewaartermijnen. Bijvoorbeeld uit de belastingwetten.

Uw uitzendbureau mag uw gegevens alleen bewaren als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de wettelijke bewaartermijnen. Is er geen noodzaak (meer) om de gegevens te bewaren? Dan moet het uitzendbureau uw gegevens vernietigen.

Meer informatie

Niet gevonden wat u zocht? Kijk dan bij de andere onderwerpen onder het thema Werk en uitkering.