Sollicitaties

Tijdens sollicitaties verzamelen werkgevers veel persoonsgegevens van sollicitanten. Via sollicitatiebrieven en cv’s, maar ook op andere manieren. Tijdens een sollicitatiegesprek kunnen aanwezige personen bijvoorbeeld aantekeningen maken. Ook kunnen een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring (aanstellingskeuring) deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Werkgevers willen natuurlijk zo veel mogelijk te weten komen over hun toekomstige werknemers. Maar zij mogen niet alles vragen aan sollicitanten. En het is belangrijk dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten.

Snelle antwoorden

Mag een werkgever tijdens een sollicitatiegesprek vragen of ik een ziekte of beperking heb?

Nee, dat mag niet. Een werkgever mag tijdens uw sollicitatiegesprek niet vragen naar uw gezondheid. Ook mag de werkgever niet vragen naar uw ziekteverzuim in het verleden.

Moet ik tijdens een sollicitatiegesprek iets vertellen over mijn gezondheid?

Alleen als dit rechtstreeks van belang is voor de functie waarop u solliciteert. Bijvoorbeeld als u belangrijke onderdelen van deze functie niet kunt uitvoeren vanwege een ziekte of beperking. Alle andere informatie over uw gezondheid mag u verzwijgen.

Wordt u arbeidsongeschikt door uw ziekte of beperking die u heeft verzwegen bij uw sollicitatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor het doorbetalen van uw loon tijdens ziekte. Ook kan uw werkgever u op staande voet ontslaan.

Moet ik tijdens een sollicitatiegesprek vertellen dat ik zwanger ben of wil worden?

Nee, dat bent u niet verplicht. Krijgt u de vraag of u zwanger bent of wilt worden? Dan hoeft u deze vraag niet naar waarheid te beantwoorden. U mag wel vertellen dat u zwanger bent of wilt worden, als u dat zelf wilt. Een werkgever mag u niet afwijzen omdat u zwanger bent of wilt worden.

Hoe lang mag een werkgever mijn sollicitatie bewaren?

Heeft u gesolliciteerd maar de functie niet gekregen? Dan is het gebruikelijk dat de werkgever uw gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert.

U kunt wel toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie voor u komt. Een redelijke termijn hiervoor is maximaal 1 jaar nadat de sollicitatieprocedure afgelopen is.

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Werk en uitkering

Screening

Screening van sollicitanten en werknemers is alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden toegestaan.
Ga naar onderwerp