Informatie inwinnen over sollicitanten

Voor u als werkgever is het belangrijk om betrouwbare werknemers in dienst te nemen. Het is begrijpelijk als u daarom zo veel mogelijk informatie over een sollicitant wilt inwinnen. Bijvoorbeeld door diegene op te zoeken op internet. Of te screenen, wat voor sommige functies zelfs wettelijk verplicht is. Maar deze vormen van informatie inwinnen kunnen heel ingrijpend zijn voor de privacy van sollicitanten. Er zijn dan ook strenge voorwaarden aan verbonden. 

Op deze pagina

Sollicitant opzoeken op internet

U mag als werkgever alleen een sollicitant opzoeken op internet als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U heeft hiervoor een heel goede reden. Bijvoorbeeld omdat de informatie van belang is voor de functie. Een sollicitant ‘zomaar’ opzoeken, uit nieuwsgierigheid, mag niet.
  • U beperkt zich tot het zoeken naar zakelijke informatie over sollicitanten, zoals hun LinkedIn-account. Iemands vakantiefoto’s zullen niet snel relevant zijn voor een functie.
  • U laat sollicitanten van tevoren weten dat u hen mogelijk natrekt op internet. Bijvoorbeeld door het in de vacaturetekst te zetten.
  • Neemt u gegevens van internet over een sollicitant mee in de sollicitatieprocedure? Dan moet u de sollicitant de kans geven deze informatie toe te lichten.

Screening van sollicitanten

Een screening bestaat meestal uit het natrekken van de gegevens op het cv van een sollicitant. Bijvoorbeeld door de referenties te bellen die de sollicitant heeft opgegeven.

Ook kunt u als werkgever een zwarte lijst raadplegen, als uw branche die heeft. Daarop kunt u zien of een sollicitant eerder diefstal of fraude heeft gepleegd.

Voor sommige functies is screening wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld in de kinderopvang. U mag een sollicitant dan om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. Daarnaast gelden speciale wettelijke bepalingen voor de screening bij vertrouwensfuncties.

Screening van sollicitanten en werknemers