Advies Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie.

De voorgestelde Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie (waarvan de naam later is gewijzigd in Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers.

De Inspectie SZW gaat toezicht houden op de naleving van deze vereisten. Legt de Inspectie SZW een bestuurlijke boete op aan een werkgever of intermediair, dan wordt die openbaar gemaakt.

De AP heeft bezwaar tegen het voorstel en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies