Beeldmateriaal

Bijna iedereen maakt foto’s en filmpjes. Staan hier andere mensen op, dan kan dit hun privacy aantasten. Zeker als de beelden bijvoorbeeld op internet terechtkomen. Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag daarom niet zomaar. Want zodra mensen herkenbaar in beeld komen, zijn het persoonsgegevens. En dan geldt de privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het maakt hierbij wel verschil wie een foto of filmpje maakt en wat diegene ermee doet.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

Persoonlijk gebruik

Maakt iemand foto’s en filmpjes voor zichzelf? Bijvoorbeeld als bezoeker van een festival? Dan geldt de privacywet niet. Er is namelijk een uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (ook wel de ‘huishoudelijke exceptie’ genoemd). De voorwaarde hierbij is dat deze persoon de foto’s en filmpjes privé houdt of hooguit in een zeer beperkte kring deelt. Bijvoorbeeld in een kleine appgroep.

Wil diegene de foto’s en filmpjes in bredere kring delen? Bijvoorbeeld op een openbare Facebookpagina? Dan geldt de uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik niet. Er is dan altijd een grondslag uit de AVG nodig. In de meeste gevallen betekent dit dat de mensen die op de foto’s en filmpjes staan, toestemming moeten geven.

Zakelijk gebruik

Ook voor zakelijk gebruik geldt de uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik niet. Maakt en publiceert iemand namens een bedrijf of organisatie foto’s en filmpjes voor professionele of commerciële doeleinden? Of gaat u fotograferen of filmen op een evenement? Dan is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er een grondslag uit de AVG nodig is om foto’s en filmpjes te mogen maken en te publiceren. Bijvoorbeeld toestemming van de mensen die op de foto’s en filmpjes staan.

Ook in het onderwijs zijn er regels over het maken en publiceren van beeldmateriaal van bijvoorbeeld leerlingen of werknemers. 

Deepfakes

Deepfakes zijn vaak niet van echt te onderscheiden. Als iemand ongewild in een deepfake terechtkomt, kan dat grote gevolgen voor diegene hebben. Ook bij deepfakes geldt dat de maker van een deepfake zich moet houden aan de regels in de AVG, tenzij de deepfake alleen in persoonlijke kring wordt gedeeld. Maar: er kan bij deepfakes ook andere regelgeving van toepassing zijn. En het is verboden om zonder toestemming seksuele deepfakes van iemand te maken en delen.

Publicatie op internet

Zoekt u meer informatie over het publiceren van foto's en filmpjes op internet? En hoe u foto's en filmpjes van internet kunt laten verwijderen? Lees dan ook Persoonsgegevens op internet.

Snelle antwoorden

Wanneer is een persoon op een foto of in een filmpje te identificeren?

U kunt ervan uitgaan dat personen op uw foto’s en filmpjes vrijwel altijd te identificeren zijn. Om te bepalen of iemand te identificeren is, moet u namelijk rekening houden met alle middelen die te gebruiken zijn om personen te identificeren. Een herkenbaar postuur of een herkenbare houding kan al genoeg zijn om iemand te identificeren.

Foto’s en filmpjes waarop mensen te identificeren zijn, zijn persoonsgegevens. En dat betekent dat de privacywetgeving van toepassing is.

Mag een uitvaart worden gefilmd en via internet worden uitgezonden?

Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden. Het (terug)zien van een uitvaart kan nabestaanden helpen bij de rouwverwerking. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de uitvaart is echter groot.

Daarom gelden deze voorwaarden:

  • Uitvaartondernemers mogen alleen beeld- en geluidsopnames maken van een uitvaart als zij daarvoor opdracht hebben gekregen van de klant. En als de opnames alleen verstrekt worden binnen de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring.
  • Uitvaartondernemers moeten ook aan de klant laten weten dat zij de opnames alleen aan die mensen mogen verstrekken.
  • Tot slot moeten uitvaartondernemers bij de ruimte waar wordt gefilmd duidelijk informeren dat er wordt gefilmd.

Livestreamen uitvaart

Ook het online uitzenden (livestreamen) van een uitvaart mag onder bepaalde voorwaarden. Uitvaartondernemers mogen een uitvaartplechtigheid alleen livestreamen als zij daartoe opdracht hebben gekregen van de klant. En als de opnames alleen toegankelijk zijn voor de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring.

Verder moet de beveiliging van de beelden goed geregeld zijn:

  • Toegang tot de beelden via internet verloopt via een inlogcode. Alleen de klant kan bepalen wie de inlogcode krijgt. De uitvaartondernemer moet bij het afgeven van de inlogcode aan de klant duidelijk vermelden dat de klant de inlogcode alleen mag geven aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring.
  • Daarnaast moet de beveiliging van de website goed zijn. En mag de opname alleen door de klant te downloaden zijn.
  • Tot slot moet de uitvaartondernemer de opname direct vernietigen nadat de stream niet meer openstaat. Dit is na maximaal een maand.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Cameratoezicht

Cameratoezicht bij organisaties

Cameratoezicht in of rond bijvoorbeeld een winkel, horecagelegenheid, sportclub, school of zorginstelling kan helpen om eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen.
Ga naar onderwerp
Internet & slimme apparaten

Persoonsgegevens op internet

Eenmaal op internet geplaatste gegevens zijn meestal jaren later nog vindbaar. Dit kan nadelige gevolgen hebben.
Ga naar onderwerp