Beeldmateriaal op de werkplek

Soms wilt u als werkgever foto’s of filmpjes van uw werknemers maken en publiceren. Bijvoorbeeld voor het intranet, een smoelenboek of promotiemateriaal. Dit mag alleen als u daarvoor een wettelijke grondslag heeft. In de meeste gevallen is dat toestemming van de afgebeelde werknemer.

Op deze pagina

Toestemming vragen

Toestemming moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Uw werknemers hebben bovendien het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Ze hoeven hiervoor geen reden op te geven. Vanaf dat moment moet u hun foto’s of filmpjes verwijderen.

Let op: tussen u en uw werknemers bestaat een ongelijke machtsverhouding. Als een werknemer geen toestemming geeft, mag dit geen negatieve gevolgen hebben voor die persoon.

Bekijk ook de informatie over cameratoezicht bij organisaties.