Beeldmateriaal in het onderwijs

Soms wilt u als school beeldmateriaal van leerlingen of medewerkers maken en publiceren. Bijvoorbeeld voor de schoolkrant, een smoelenboek of bord met foto’s van alle leerkrachten. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is daar toestemming voor nodig. Ook moet u het beeldmateriaal goed beveiligen. Zeker als het om leerlingen gaat. Daarnaast gelden natuurlijk de andere verplichtingen uit de AVG.

Op deze pagina

Toestemming vragen

Wilt u als school een foto maken en publiceren van een leerling van 16 jaar of ouder? Of een filmpje opnemen waarbij deze leerling herkenbaar in beeld komt? Bijvoorbeeld op uw website of in een papieren schoolkrant? Dan moet de leerling u daarvoor zelf toestemming geven.

Is de leerling jonger dan 16 jaar? Dan heeft u toestemming nodig van de ouders.

De toestemming moet aan 3 voorwaarden voldoen om geldig te zijn:

  • De toestemming moet vrij en niet onder druk gegeven zijn.
  • De toestemming moet ondubbelzinnig zijn. Het moet dus volstrekt helder zijn dat iemand toestemming heeft gegeven.
  • U heeft toestemming gevraagd voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto’s en video’s op uw website voor alle ouders verslag te doen van een schoolreisje.

Verschillende manieren

U mag zelf weten op welke manier u toestemming vraagt. Als u maar kunt aantonen dat u deze toestemming ook echt heeft gekregen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door leerlingen of hun ouders een schriftelijke verklaring te laten invullen en ondertekenen. Dat hoort bij uw verantwoordingsplicht.

U hoeft niet elk schooljaar opnieuw om toestemming te vragen. U kunt dit bijvoorbeeld bij de inschrijving van de leerling regelen. Maar let op: bij wijzigingen of aanpassingen van de verwerking moet u als school opnieuw om toestemming vragen.

Wordt een leerling gedurende de schoolperiode 16 jaar? Dan informeert u de leerling bij voorkeur over de mogelijkheid om toestemming in te trekken of zelf toestemming te geven.

U kunt er daarnaast voor kiezen om de ouders en/of leerlingen periodiek te informeren waarvoor precies zij eerder toestemming hebben gegeven.

Beeldmateriaal goed beveiligen

U moet als school extra maatregelen treffen om de privacy van leerlingen te beschermen. Het is daarom belangrijk dat u de foto’s en filmpjes beveiligt tegen misbruik. U moet bovendien kunnen aantonen dat u voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om dit beeldmateriaal van uw leerlingen te beschermen.

Ter illustratie: wilt u alleen ouders en leerlingen toegang geven tot beeldmateriaal? Dan kan het een passende maatregel zijn om:

  • Een portal op uw website te plaatsen waarop alleen leerlingen en ouders kunnen inloggen. Die portal moet dan wel met HTTPS beveiligd zijn.
  • Gebruik te maken van een app of andere online dienst waarmee u bepaalt wie u toegang wilt geven.