Vergroot contrast
Werk & sociale zekerheid

Werk en uitkering

Het recht op bescherming van persoonsgegevens geldt ook in de arbeidsrelatie. Bovendien zijn werknemers of mensen met een uitkering financieel afhankelijk van hun werkgever of uitkeringsinstantie.

Controle van werknemers

Mogen werkgevers hun werknemers monitoren? Bijvoorbeeld als mensen thuiswerken?

Lees meer over Controle van werknemers

Ondernemingsraad (OR)

Wat kan de ondernemingsraad (OR) doen om de privacy van werknemers te beschermen, bijvoorbeeld bij een personeelsvolgsysteem?

Lees meer over Ondernemingsraad (OR)

Mijn zieke werknemer

Wat mag u als werkgever wel en niet vragen en vastleggen als uw werknemer zich ziek meldt?

Lees meer over Mijn zieke werknemer

Mijn privacy bij ziekte

Wie mag welke gegevens vragen en verwerken zodra u zich als werknemer ziek meldt?

Lees meer over Mijn privacy bij ziekte

Sollicitaties

Wat mogen werkgevers vragen aan sollicitanten en hoe moeten zij met deze gegevens omgaan?

Lees meer over Sollicitaties

Screening

Wanneer mogen werkgevers sollicitanten of werknemers screenen en wat houdt dit precies in?

Lees meer over Screening

Personeelsdossiers

Aan welke voorwaarden moeten werkgevers voldoen bij het aanleggen van personeelsdossiers?

Lees meer over Personeelsdossiers

Verstrekken van personeelsgegevens

Aan welke personen en organisaties mogen werkgevers gegevens over hun personeel doorgeven?

Lees meer over Verstrekken van personeelsgegevens

Uitkering

Welke gegevens mogen bijvoorbeeld het UWV Werkbedrijf en de gemeentelijke sociale dienst vragen aan iemand die een uitkering wil?

Lees meer over Uitkering