Advies wijziging Algemene douanewet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 19 augustus 2021 advies uitgebracht over een wijziging van de Algemene douanewet.

Het doel van de wijziging van de Algemene douanewet is de bevoegdheid om douanetoezicht uit te oefenen met camerabeelden expliciet in de wet vast te leggen. En gegevensverstrekking mogelijk te maken door de douane aan de Koninklijk Marechaussee (KMar) en de politie en aan het Financieel Expertisecentrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) en de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s).

In de memorie van toelichting wordt de inbreuk die het douanecameratoezicht maakt op de persoonlijke levenssfeer te sterk gerelativeerd, waardoor de proportionaliteit niet goed wordt afgewogen. Daarnaast is de voorgestelde verstrekking van gegevens door douane aan de KMar en de politie onvoldoende begrensd.

De AP heeft op deze punten bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingstoets