Financiële ondernemingen

Financiële ondernemingen verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens. Financiële ondernemingen zijn bijvoorbeeld banken, creditcardmaatschappijen en verzekeraars.

Op deze pagina

  1. Algemene informatie

In de eerste plaats verwerken financiële ondernemingen financiële gegevens van hun klanten. Zoals gegevens over betalingen.

Financiële ondernemingen verwerken ook andere persoonsgegevens van hun klanten. Bijvoorbeeld:
 

  • Financiële ondernemingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van hun klanten vast te stellen. En daarvoor een kopie te bewaren van het identiteitsbewijs van elke klant.
  • Financiële ondernemingen mogen het burgerservicenummer (BSN) van hun klanten gebruiken als dat in een wet staat.

Snelle antwoorden

Mag mijn bank een kopie ID maken of vragen?

Ja, dat mag. Uw bank moet als u klant wordt uw identiteitsbewijs (ID) controleren om te kijken of u wel echt bent wie u zegt te zijn (identificatie). En soms moet dit opnieuw als u al klant bent (heridentificatie). Uw bank mag daarbij een kopie ID maken of vragen om te bewijzen dat uw identiteit is gecontroleerd.

U mag geen gegevens afschermen

U mag zelf geen gegevens afschermen op de kopie ID. En ook geen watermerk aanbrengen. Want anders kan de bank de echtheid van uw ID niet controleren. Uw bank kan na de (her)identificatie wel gegevens afschermen op de kopie ID of een watermerk erin aanbrengen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Meer informatie

Lees de uitgebreide uitleg: Identificatie bij uw bank.

Wat moet ik doen als mijn bankrekeningnummer is gelekt?

Heeft u bericht ontvangen van een organisatie dat er een datalek is geweest? En dat daarbij bankrekeningnummers zijn gelekt? Dan kunt u dit doen:
 

  • Wees alert op telefoontjes of berichten per e-mail, sms of WhatsApp waarbij mensen informatie proberen te ontfutselen, zoals uw pincode. Uw bank zal u nooit op die manier vragen om een bepaalde code te geven of om uw bankpas te versturen naar een bepaald adres.
  • Let op eventuele afschrijvingen van uw bankrekening. Criminelen kunnen uw bankrekening gebruiken om spullen te kopen.
  • Kijk voor meer informatie op Veiligbankieren.nl.

Kan ik mijn gegevens bij een organisatie inzien, laten verbeteren of laten verwijderen?

Ja, dat kan. Als een organisatie uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u een aantal rechten. Zo houdt u grip op uw gegevens. Dit zijn de belangrijkste privacyrechten:

Wilt u weten welke rechten u nog meer heeft? Kijk dan bij Privacyrechten AVG.

Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie die uw persoonsgegevens gebruikt. Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gerelateerde thema's en onderwerpen

Financiën

Betaaldiensten

Als consumenten gebruikmaken van betaaldiensten, hebben betaaldienstverleners toegang nodig tot hun betaalgegevens. Dat zijn gevoelige gegevens.
Ga naar onderwerp
Financiën

Inkomen en kredietwaardigheid

In sommige situaties willen organisaties weten of u uw rekeningen kunt betalen voordat zij een overeenkomst met u aangaan. Ze kunnen dan bijvoorbeeld een kredietcheck doen.
Ga naar onderwerp
Financiën

Faillissement

Bij vrijwel ieder faillissement bevat de boedel persoonsgegevens. Bijvoorbeeld klantenbestanden, ledenbestanden of personeelsdossiers.
Ga naar onderwerp