Advies Wet cameratoezicht douane

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 10 januari 2023 advies uitgebracht over het concept voor de Wet cameratoezicht douane.

De Wet cameratoezicht douane wijzigt de Algemene douanewet door expliciete grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden op te nemen voor het gebruik van vaste en mobiele camera’s door de douane, waarbij de douane (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. 

De AP oordeelt dat de toelichting bij de Wet cameratoezicht douane te weinig ingaat op de risico’s voor betrokkenen van cameratoezicht door drones. De AP heeft op dit punt bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingstoets