Advies Besluit cameratoezicht douane

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over het concept voor het Besluit cameratoezicht douane.

Het Besluit cameratoezicht douane geeft nadere regels voor cameratoezicht door de douane. Onderdeel hiervan is dat de douane jaarlijks een cameraplan moet opstellen, dat inzicht geeft in de vaste en mobiele camera’s (waaronder drones) die de douane gebruikt en waarbij mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. 

De AP heeft enkele opmerkingen bij het Besluit cameratoezicht douane.

Download
Wetgevingsadvies