Privacyverklaring verzoek privacyrechten

Maakt u gebruik van uw privacyrechten? Bijvoorbeeld door een inzageverzoek te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Let op: meldt u een privacyklacht bij de AP? Omdat u het niet eens bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Kijk dan bij Privacyverklaring klacht melden.

Welke gegevens?

Stuurt u ons een brief met uw verzoek? Dan vragen wij u om uw naam, adres, handtekening en telefoonnummer. Doet u uw verzoek per e-mail? Dan verwerken wij ook uw e-mailadres.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om u een reactie te geven op uw verzoek.

Mag het?

Wij mogen uw gegevens verwerken omdat dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. In artikel 12 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat wij ervoor moeten zorgen dat mensen hun privacyrechten kunnen gebruiken. En dat wij zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 1 maand, moeten laten weten wat wij met een verzoek gaan doen.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 4 jaar.