U heeft zakelijk contact met de AP

U neemt contact met ons op of wij met u. Bijvoorbeeld als u journalist, leverancier of kennisexpert bent. Wij verwerken dan uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw contactgegevens. Ook kunnen wij uw functie en expertise registreren, als dat van belang is.

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen buiten de AP die wij spreken voor onze beleidsstukken en voorlichting, zoals voor onze beleidsregels, strategie, jaarplannen, sectorbeelden en normuitleg.

Ook verwerken wij persoonsgegevens van (werknemers van) stakeholders en mensen met wie wij contact hebben voor onze externe communicatie en public affairs.

Zie ook: U belt, e-mailt of stuurt een brief.