Uw rechten

U heeft een aantal privacyrechten. Die gelden ook wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uw persoonsgegevens verwerkt. Op deze pagina leest u wat uw rechten zijn en hoe u hiervan gebruik kunt maken.

Stap 1: Bepaal van welk recht u gebruik wilt maken

U heeft verschillende rechten. Bekijk eerst van welk(e) recht(en) u gebruik wilt maken.

Het recht op inzage

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. In principe heeft u het recht op inzage in al uw persoonsgegevens.

Het recht op rectificatie 

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen te verbeteren (rectificeren) als die niet (meer) kloppen of niet compleet zijn.

Het recht op gegevens verwijderen

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen (wissen). Dit heet ook wel het ‘recht op vergetelheid’. U mag ons zo’n verzoek sturen wanneer:

  • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben;
  • u de toestemming voor verwerking intrekt;
  • u (terecht) bezwaar maakt tegen het gebruik van de persoonsgegevens; of
  • wij ons niet aan de wet houden.

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken wanneer de persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

Het recht op dataportabiliteit

U mag ons verzoeken om uw persoonsgegevens die wij verwerken over te dragen aan een andere organisatie. We noemen dat ook wel dataportabiliteit. Wij moeten u de persoonsgegevens dan overdragen op een gestructureerde, veelgebruikte manier, en op zo’n manier dat dit automatisch verwerkt kan worden (machineleesbaar).

Het recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in uw specifieke situatie of omdat u geen direct marketing wil ontvangen.

Het recht op een menselijke blik

U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten. Als u een geautomatiseerd besluit van ons hebt ontvangen, heeft u het recht om ons te verzoeken een nieuw besluit te nemen dat door een persoon is beoordeeld.

Stap 2: Zo maakt u gebruik van uw rechten

U kunt gebruikmaken van uw rechten door ons een e-mail of een brief te sturen.

E-mailadres: infoboxstaftaken@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Wij reageren binnen 1 maand per brief of e-mail op uw verzoek. Is uw verzoek ingewikkeld of heeft u meerdere verzoeken aan ons gestuurd? Dan mogen wij er 2 maanden langer over doen. Wij laten u dan wel binnen 1 maand weten dat het langer gaat duren en waarom dat zo is.
Als wij uw verzoek weigeren, dan leggen we uit waarom.

Tip: gebruik een voorbeeldbrief

Op onze website vindt u verschillende voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken. Let op dat u de juiste voorbeeldbrief gebruikt:

Uw identiteit bevestigen

Wanneer u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, dan kunnen wij vragen om bevestiging van uw identiteit. Wij vragen dan gegevens op, zodat wij weten dat u de juiste persoon bent.

Kosten

Wij mogen geen vergoeding vragen voor het indienen van een verzoek, tenzij u erg veel verzoeken naar ons stuurt.