U dient een klacht, tip of datalektip in

U kunt een klacht, tip of datalektip aan ons doorgeven als u vermoedt dat een organisatie of persoon zich niet aan de privacywet houdt. U doet dit via het klachtformulier op onze website of per brief. 

Via klachtformulier

Wij zorgen ervoor dat een klacht, tip of datalektip indienen via het klachtformulier zo veilig mogelijk gebeurt. Daarvoor gebruiken wij een combinatie van een zaaknummer en een unieke code (GUID) om u te identificeren.

Persoonsgegevens bij klacht

Bij een klacht bent u verplicht om uw voorletters, achternaam, adresgegevens en e-mailadres door te geven.

  • Uw e-mailadres verwerken wij zodat we u een automatische ontvangstbevestiging kunnen sturen. Of om op een later moment contact met u te kunnen opnemen. 
  • Wij vragen u ook om uw telefoonnummer te vermelden en bewijsstukken aan te leveren, maar dit is niet verplicht.

Persoonsgegevens bij tip of datalektip

Meldt u een tip of datalektip? Dan bent u niet verplicht om uw contactgegevens achter te laten. U kunt dat wel doen. Mogelijk bent u met de informatie uit uw tip of datalektip wel herleidbaar.

Per brief

Dient u een klacht, tip of datalektip in per brief? Dan vragen wij u om uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Omschrijving vereist

Verder vragen wij u om een omschrijving van de klacht, tip of datalektip. En de naam van de organisatie waarover of persoon over wie het gaat. Zonder deze gegevens kunnen wij uw klacht, tip of datalektip niet behandelen.

Vermeldt u in de omschrijving van uw klacht, tip of datalektip persoonsgegevens? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van gemachtigde

Meldt een gemachtigde namens u een klacht, tip of datalektip? Dan verwerken we ook persoonsgegevens van de gemachtigde. Daarnaast vragen we om een machtigingsformulier of een ander bewijs dat u deze persoon heeft gemachtigd.

  • Bij een klacht namens een minderjarige vragen we ook om de geboortedatum van de minderjarige.
  • Bij organisaties vragen we naar de statuten.

Klacht, tip of datalektip van iemand anders

Wij kunnen ook uw persoonsgegevens verwerken omdat iemand anders een klacht, tip of datalektip over u heeft ingediend. Of omdat u werkt bij de organisatie waar de klacht, tip of datalektip over gaat.