Privacyverklaring klokkenluidersmelding doen

U kunt een vermoeden van een misstand (klokkenluidersmelding) aan de AP doorgeven. Dit doet u per e-mail. Om ervoor te zorgen dat het melden zo veilig mogelijk gebeurt, gebruiken wij een combinatie van een zaaknummer en een unieke code (GUID) om u te identificeren.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Uw e-mailadres verwerken wij zodat we u een (automatische) ontvangstbevestiging kunnen sturen. Of om op een later moment contact met u te kunnen opnemen. Wij vragen u ook om uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij u uw melding met u kunnen bespreken en wij u eventueel nog kunnen vragen om bewijsstukken aan te leveren.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, zoals uw voornaam of voorletters, achternaam en adresgegevens. Geeft u geen persoonsgegevens door, houd er wel dan wel rekening mee dat: 

  • de AP uw klokkenluidersmelding misschien niet kan onderzoeken;
  • u mogelijk geen beroep kunt doen op de bescherming die de Wet bescherming klokkenluiders aan melders biedt. 

Omschrijving vereist

Verder vragen wij u om een omschrijving van uw vermoeden van een misstand. Ook willen wij de naam van de organisatie waarover het gaat weten en welke positie u binnen die organisatie heeft. Zonder deze gegevens kunnen wij uw klokkenluidersmelding niet behandelen. 

Vermeldt u in de omschrijving van uw klokkenluidersmelding persoonsgegevens? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens. Dit geldt ook als u bedrijfsvertrouwelijke informatie meestuurt. 

Klokkenluidersmelding van iemand anders

Wij kunnen ook uw persoonsgegevens verwerken omdat u werkt bij een organisatie waarover iemand anders een klokkenluidersmelding heeft gedaan.