Privacyverklaring klacht, tip of datalektip indienen

Op deze pagina leest u wat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met uw gegevens doet als u een privacyklacht, tip of datalektip bij ons meldt.

Deze pagina is onderdeel van de algemene privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Welke gegevens? 

Dient u een privacyklacht bij ons in via het webformulier? Dan bent u verplicht om uw voorletters, achternaam, adresgegevens en e-mailadres door te geven. Uw e-mailadres verwerken wij zodat we u een automatische ontvangstbevestiging kunnen sturen. Of om daarop op een later moment contact met u op te nemen.

Verder vragen wij u om een omschrijving van de klacht, tip of datalektip en de naam van de organisatie of persoon waar het over gaat.  Zonder deze gegevens kunnen wij uw klacht niet behandelen. Wij vragen u ook om uw telefoonnummer te vermelden en bewijsstukken aan te leveren, maar dit is niet verplicht. 

Meldt u een tip of datalektip? Dan bent u niet verplicht om uw contactgegevens achter te laten. U kunt dat wel doen. Mogelijk bent u met de informatie uit uw tip of datalektip wel herleidbaar.

Om de communicatie over uw klacht, tip of datalektip via het webformulier zo veilig mogelijk doen, gebruiken wij een combinatie van een zaaknummer en een unieke code (GUID) om u te identificeren.

Als een gemachtigde namens u een klacht, tip of datalektip meldt, dan vragen we om machtigingsformulier of ander bewijs daarvan. Bij minderjarigen vragen we ook om de geboortedatum. Bij organisaties vragen we naar de statuten.

Dient u een klacht, tip of datalektip in per brief? Dan vragen wij u om uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Vermeldt u in de omschrijving van uw klacht persoonsgegevens? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Wij kunnen ook uw gegevens verwerken omdat iemand anders een klacht, tip of datalektip over u meldt. Of omdat u werkzaam bent bij de organisatie waar de klacht, tip of datalektip over gaat.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om uw klacht, tip of datalektip te behandelen en voor algemene toezichthoudende taken van de AP.

Ontvangers

Om uw klacht te behandelen, is het vaak noodzakelijk om uw gegevens te gebruiken richting de organisatie waarover uw klacht gaat. Zo krijgt de organisatie de mogelijkheid om te reageren op uw klacht. De organisatie ontvangt in voorkomende gevallen ook een kopie van het besluit dat de AP op uw klacht neemt.

Verder kunnen wij uw gegevens delen met organisaties waar de AP voor onderzoek informatie opvraagt, of organisaties waar wij wettelijk verplicht zijn gegevens mee te delen. Of met andere toezichthouders waarmee wij samenwerken. 

Internationale doorgifte

Als u een klacht, tip of datalektip over een organisatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) meldt, dan kan de AP uw gegevens delen met deze organisatie voor de behandeling van uw klacht.

De mailserver van leverancier DMS staat in het Verenigd Koninkrijk (VK), en mails worden daardoor verzonden via het VK. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar het VK heeft de Europese Commissie op 28 juni 2021 twee adequaatheidsbesluiten genomen.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 10 jaar.