Privacyverklaring bemiddelingsverzoek

Doet u een bemiddelingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de algemene Privacyverklaring van de AP. Daar vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de AP, wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Welke gegevens?

Dient u een verzoek in, dan moet u uw naam, adres en handtekening vermelden. We vragen ook om uw telefoonnummer door te geven.

Vermeldt u persoonsgegevens in de omschrijving van uw verzoek? Of stuurt u stukken mee die persoonsgegevens bevatten? Dan verwerken wij ook deze persoonsgegevens.

Waarom?

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen en om uw verzoek inhoudelijk te kunnen behandelen.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang uit te kunnen voeren.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens 10 jaar.