Een slim apparaat aanschaffen

Wilt u een slim apparaat kopen? Zoals een smart tv, slimme speakers of een slimme thermostaat? Let dan niet alleen op de prijs of het gebruiksgemak, maar ook op uw privacy. Doe daarom eerst onderzoek voordat u iets koopt. Let daarbij op de privacyverklaring, de beveiliging van gegevens op het apparaat en de aanbieder.

Op deze pagina

Lees de privacyverklaring goed door

Slimme apparaten verzamelen gegevens die veel over u en anderen kunnen zeggen. Het is belangrijk dat u van tevoren weet wat er met uw gegevens gebeurt als u een apparaat gebruikt. Bedenk vervolgens of u dat wel wilt.

De privacyverklaring die bij een apparaat hoort, vindt u op de website van de fabrikant. Deze moet makkelijk te vinden en begrijpelijk zijn.

De fabrikant moet u in de privacyverklaring onder meer de volgende informatie geven:

 • hoe u bij vragen contact kunt opnemen met het bedrijf;
 • welke persoonsgegevens het bedrijf van u verwerkt;
 • waarom het bedrijf dat doet (voor welk specifiek doel);
 • of het bedrijf uw gegevens buiten de Europese Unie (EU) verwerkt;
 • of het bedrijf uw gegevens deelt met of doorverkoopt aan andere partijen en zo ja, aan welke partijen;
 • wat uw privacyrechten zijn en hoe u die kunt gebruiken.

Meer weten hierover? Bekijk Recht op informatie

Kijk kritisch naar de beveiliging

Ga op zoek naar onafhankelijke informatie over de beveiliging van het apparaat. Dit kunt u doen door op consumentenwebsites of in consumentenbladen te zoeken naar:

 • betrouwbare tests;
 • eventuele bekende veiligheidsrisico’s;
 • ervaringen van andere gebruikers.

U kunt ook de productgaranties van de fabrikant raadplegen. Hierin vermeldt een fabrikant bijvoorbeeld toekomstige software-updates. Geeft de fabrikant geen duidelijke informatie over de veiligheid van het product? Of kunt u de informatie niet vinden? Vraag er dan naar bij de fabrikant of de (web)winkel.

Kies de (web)winkel en fabrikant zorgvuldig

Kijk goed bij welke (web)winkel u uw slimme apparaat koopt. Let daarbij dus niet alleen op prijs of gebruiksgemak. Soms lijken producten van buiten de EU een goedkoop alternatief. U kunt zo’n product bijvoorbeeld makkelijk zelf kopen bij een (web)winkel buiten de EU of tijdens een vakantie kopen en meenemen naar huis. Maar dit kan wel privacyrisico’s met zich meebrengen.

Een paar voorbeelden:

 • Koopt u uw apparaat bij een (web)winkel die buiten de EU is gevestigd? Dan is het soms lastig of onmogelijk om daar uw privacyrechten uit te oefenen.
 • Koopt u een apparaat zonder EU-goedkeuringen? Dan haalt u een product in huis dat niet gegarandeerd aan de Europese standaarden moet voldoen. Daardoor kunnen de beveiliging en de garantie van het product tekortschieten.

Gegevens registreren en doorsturen

Ook kunnen apparaten uw gegevens doorsturen naar servers buiten de EU, terwijl dat niet zomaar mag.

Het  privacyrisico hiervan is nog groter als:

 • kwetsbare personen het apparaat gebruiken, zoals kinderen of mensen met een beperking;
 • het apparaat gevoelige (persoons)gegevens van u registreert, zoals gegevens over uw gezondheid of over uw financiën;
 • uw apparaat ook gegevens van en over anderen dan uzelf registreert, zoals uw huisgenoten, buurtgenoten, bezoekers of passanten.

Geen duidelijke informatie fabrikant

Geeft de fabrikant van het apparaat dat u wilt kopen geen duidelijke informatie? Bijvoorbeeld over de beveiliging (zoals software-updates) of hoe u het apparaat privacyvriendelijk kunt instellen? Vraag dit dan na bij de (web)winkel waar u het product wilt gaan kopen.

Bent u niet tevreden met het antwoord? Vraag dan welk ander apparaat u kunt kopen dat wel aantoonbaar veilig en privacyvriendelijk is. Desnoods bij een andere (web)winkel.

Videodeurbel of beveiligingscamera?

Wilt u weten welke regels er gelden voor een camera bij uw huis (of het huis van uw buren) zoals een videodeurbel of beveiligingscamera? Op de pagina Cameragebruik in en om het huis vindt u alle informatie.