Slimme energiemeter

De elektriciteit die u verbruikt, wordt gemeten met een energiemeter. Veel oude meters met draaischijf zijn vervangen door een digitale meter. Als de meter op afstand uitleesbaar is, wordt die ook wel een ‘slimme meter’ genoemd.

Op deze pagina

De energiemarkt verandert. Doordat huishoudens vaker zelf stroom opwekken, is het voor netbeheerders moeilijker om het stroomnetwerk in balans te houden. Ook verandert de manier hoe het gebruik van het stroomnetwerk wordt afgerekend. Een slimme meter helpt daarbij.

Een slimme meter kan u daarnaast helpen bij het besparen van energie. De meter geeft u namelijk inzicht in uw energieverbruik. De meetgegevens zijn in te zien door uw netbeheerder en leverancier. Daarvoor gelden wel regels.  

De slimme meter en uw privacy

Een energiemeter meet hoeveel elektriciteit u gebruikt. En hoeveel u terug levert, bijvoorbeeld doordat u zonnepanelen heeft. Iemands energieverbruik kan veel over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld dat iemand vaak op vakantie gaat, op bepaalde tijdstippen waarschijnlijk naar de kerk of moskee gaat of hoe iemands dagelijkse leefpatroon is.

Hoe vaker meetgegevens worden uitgelezen, hoe gedetailleerder het beeld van uw persoonlijke leven is. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe dit werkt. En welke regels er gelden.

Privacyregels

Om uw privacy te beschermen staat in de wet wie meetgegevens mag inzien, voor welke doelen en onder welke voorwaarden. Dit voorkomt dat zomaar iedereen kan meekijken. Welke meterstanden de netbeheerder en de leverancier voor welk doel mogen gebruiken, staat in de Elektriciteitswet 1998:

  • De netbeheerder mag de meterstanden gebruiken voor taken zoals het onderhouden en beheren van het netwerk.
  • De netbeheerder leest de standen uit, verzamelt ze en stelt ze ter beschikking aan de leverancier. Met deze gegevens kan die de afrekening verzorgen.

Op de persoonsgegevens die de netbeheerder en leverancier verwerken, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Uw verbruik meten

Uw netbeheerder zorgt voor het netwerk en de verdeling van kosten van het gebruik. Hiervoor registreert uw netbeheerder dagelijks de stand van de meter. Op basis van deze gegevens ontvangt u maandelijks van uw energieleverancier een verbruiksoverzicht.
Als u een slimme meter heeft, registreert deze ieder kwartier de meterstand. De netbeheerder mag 1 keer per dag uw slimme meter uitlezen. De netbeheerder geeft elke dag de meterstand van die dag door aan uw energieleverancier.

Daarnaast leest de netbeheerder op de volgende extra momenten uw meterstanden uit:

  • bij het opstellen van uw jaarafrekening;
  • als u overstapt naar een ander energiebedrijf;
  • als u verhuist;
  • als het noodzakelijk is voor het beheer van het energienet.

De gegevens over uw verbruik per dag, week, maand en jaar zijn 24 maanden beschikbaar bij uw energieleverancier. Deze periode kan korter zijn als u korter dan 24 maanden klant bent bij de leverancier.

Vaker gegevens uitlezen

Wanneer u toestemming geeft aan uw energieleverancier, mag deze uw slimme meter vaker uitlezen. Uw leverancier ontvangt dan meer meterstanden. En heeft hierdoor bijvoorbeeld inzicht in uw verbruik per kwartier.

Soms willen mensen zelf meer inzicht in hun verbruik. Dat kan met een energieverbruiksmanager of slimme thermostaat. Deze kan zelfs inzicht geven in het verbruik op een bepaald moment. Bijvoorbeeld via een display in de woonkamer of via een app.

Wilt u zulke diensten gebruiken die uw meetgegevens gebruiken? Dan moet u toestemming geven om uw gegevens daarvoor te gebruiken. Daarbij maakt u zelf een afweging tussen de voordelen van de dienst en de mogelijke gevolgen voor uw privacy.

Slimme meter is niet verplicht

U bent niet verplicht om een slimme meter te gebruiken of af te nemen. Als u een slimme meter heeft, mag u die uit laten zetten zodat deze niet uitgelezen wordt. U kunt ook kiezen voor een digitale meter die niet op afstand uitgelezen kan worden.

Uiteindelijk verdwijnen terugdraaimeters en oude digitale meters. Het wordt verplicht om een digitale meter te gebruiken zodra u zelf stroom opwekt en aan het net teruglevert. Zoals bij zonnepanelen. Dit mag een digitale meter zijn die niet op afstand uitleesbaar is.

Wilt u geen slimme meter en gaat uw meter gaat kapot of is die niet meer toegestaan? Dan krijgt u automatisch een digitale meter aangeboden.

Slimme meter uitzetten

Heeft u een slimme meter en wilt u deze laten uitzetten? Dit regelt u via uw netbeheerder. Als de slimme meter uitstaat, kan uw netbeheerder de meterstanden niet op afstand uitlezen. U moet dan uw meterstanden zelf doorgeven. De meter wisselt nog wel technische informatie uit met de netbeheerder over bijvoorbeeld de werking van de meter.

Toezicht op inzet van slimme meters

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) houden toezicht op de inzet van slimme meters. De AP houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. De ACM houdt toezicht op de werking van de energiemarkt en de consumentenbescherming.

In een protocol hebben de ACM en de AP afspraken gemaakt over samenwerking. Beide partijen informeren elkaar over lopende zaken en wisselen informatie uit. De ACM en de AP kunnen samen optrekken als er iets misgaat. Ook kunnen ze elkaar ondersteunen door bijvoorbeeld klachten door te sturen.

Vragen of klachten over uw slimme meter

Ga met uw vragen of klachten over slimme meters altijd eerst naar uw energieleverancier of netbeheerder. U kunt terecht bij het algemene klachtenloket of bij de functionaris gegevensbescherming (FG).

Reageert uw energieleverancier of netbeheerder niet (op tijd) op uw verzoek of klacht? Of bent u niet tevreden met de reactie? Dan kunt u contact opnemen met de ACM ConsuWijzer. Bij de AP kunt u terecht als u een klacht heeft over de omgang met uw persoonsgegevens.